Persberichten

AA
Glyphosaat-alarm van WHO afgezwakt door EFSA

"Monsanto kan op zijn twee oren slapen, de volksgezondheid moet andermaal even wachten." Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) op het vandaag bekend gemaakte advies van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) over de onkruidverdelger glyphosaat.

Staes: "De Europese Commissie moet volgend jaar besluiten of ze de vergunning voor het op de markt brengen van dit herbicide verlengt of niet. EFSA's verbijsterende aanbeveling is om dit inderdaad te doen. De analyse van EFSA is grotendeels gebaseerd op die van de bevoegde Duitse dienst (BfR) en die lag in dit dossier al onder vuur van verschillende organisaties, omdat bepaalde recente studies die wezen op de schadelijkheid van glyphosaat niet in overweging werden genomen."

Staes: "Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dit advies volstrekt afwijkt van dat van het "International Agency for Research on Cancer" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De IARC oordeelde dit voorjaar dat glyphosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. Zeer belangrijk om weten is ook dat de toxiciteit van al dit soort pesticiden en herbiciden nooit in samenhang wordt onderzocht - in hoeverre versterken ze elkaar? - maar steeds middel per middel worden getest. Dit verhaal past dan ook in het enorme, overkoepelende schandaal van de hormoonverstorende stoffen, waarbij de Europese Commissie weigert op te treden, onder het motto van wetenschappelijke onzekerheid. Van hormoonverstorende stoffen is nochtans aangetoond dat de schade voor de volksgezondheid gigantisch is en ons elk jaar miljarden en nog eens miljarden euro kost."

Staes: "Helaas was het EFSA advies een beetje te verwachten, en dat ligt onder meer aan het feit dat de risicoanalyse van EFSA aan groot onderhoud toe is, omdat die net als bij GGO's onevenredig zwaar leunt op data die de belanghebbende bedrijven aanreiken. Zoals recent uit enkele journalistieke publicaties en Panorama bleek slaagde de chemische lobby er hier opnieuw in om - net zoals bij het dossier hormoonverstorende stoffen - een moratorium op glyphosaat of meer stringente regelgeving uit te stellen of van tafel te schuiven. De steeds opnieuw toegepaste tactiek is die van de tabaksindustrie: zogenaamd wetenschappelijke twijfel zaaien over de schadelijkheid van dit soort chemische stoffen. Die dan leidt tot een besluit in het voordeel van de industrie."

Staes: "De groene fractie roept de Europese Commissie op om rond glyphosaat te kiezen voor het wettelijk verankerde voorzorgsprincipe. Als - in het licht van onder andere het IARC oordeel - de producent niet kan aantonen dat glyphosaat niet kankerverwekkend is, moet het niet langer te koop worden aangeboden."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?