Persberichten

AA
Gele kaart voor gevaarlijke chemische stoffen in elektronisch apparaten

Een krachtig signaal met betrekking tot het indammen van de gevaren van risicovolle chemische stoffen die worden verwerkt in elektrische en elektronische apparaten. Dat is de kern van de goedkeuring deze morgen van een richtlijn (RoHS) door de milieucommissie van het Europees Parlement.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): “Ik ben samen met de rapporteur Jill Evans van de groene fractie, blij dat de milieucommissie ondanks zware druk van de chemische industrie, heeft gestemd voor het verder onderzoeken van bepaalde stoffen, hetgeen de deur open laat naar een volledig verbod op die stoffen. We weten dat sommige stoffen zoals broomhoudende brandvertragers, PVC en ftalaten of weekmakers ernstige gezondheidseffecten en milieuproblemen kunnen veroorzaken bij de verwerking in elektronische apparaten. Dit is een eerste stap om ze uit te faseren en over te schakelen op alternatieven.”

Staes: “Een grote meerderheid in het EP stemde ook voor het laten vallen van alle elektrische en elektronische apparatuur onder de richtlijn voor gevaarlijke chemische stoffen (1). Voorts is er nu voorzien dat er een veel strengere procedure komt om stoffen vrij te stellen van de strenge richtlijn. Hiermee worden belangrijke ontsnappingsroutes afgesloten die in de oorspronkelijke richtlijn stonden.”

Staes: “Belangrijk is ook dat RoHS een duidelijk wettelijk instrument is, onafhankelijk van de REACH richtlijn (2), en bedoeld is om een specifiek probleem aan te pakken, meer bepaald elektronisch afval. De vandaag goedgekeurde methodologie om in de toekomst restricties aan te nemen heeft dit verzekerd. Wat betreft afgedankte zonnepanelen is het een goede zaak dat deze nog worden uitgezonderd van deze richtlijn, met een voorzien evaluatie in 2014. ”

(1) RoHS = Restriction of Hazardous Substances

(2) REACH is een nieuwe EU Regulering van chemische stoffen en het veilig gebruik ervan (EC 1907/2006). Het regelt de ‘’Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances’’. Deze nieuwe wetgeving ging van kracht op 1 juni 2007.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?