Persberichten

AA
Geen striktere begrotingsregels die bezuinigingsbeleid verzekeren


De Commissie Economische- en Monetaire zaken in het Europees Parlement verwierp vandaag een rapport van de Europese Commissie dat zou helpen het bezuinigingsbeleid in wetgeving te verankeren. “Na een decennium in crisis en nog een paar korte jaren tijd om een klimaatcatastrofe af te wenden moeten we net publieke investeringen aanmoedigen, sociale infrastructuur ondersteunen en investeren in een groene transitie. Meer fiscale regeltjes in het leven roepen die leiden tot nog meer bezuinigingen staat haaks op waar de focus werkelijk moet liggen,” zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

De Europese Commissie wou, in lijn met het begrotingspact uit 2012, een automatisch correctiemechanisme in het leven roepen dat ingrijpt op de nationale budgettaire processen, zodat een onverwachte afwijking onmiddellijk zou leiden tot een verlaging van de overheidsuitgaven. De groene fractie in het Europees Parlement is tegen dit voorstel.

Staes: “We zijn al jaren vragende partij voor een hervorming van de Eurozone. Deze tekst had de eerste stap in dat proces moeten zijn, maar wat nu op tafel ligt is een zeer slecht signaal sturen naar de Europese bevolking. Het huidige voorstel is enkel gericht op het verstrakken van de budgettaire regels en zorgt er uiteindelijk voor dat publieke aanbesteding een technocratisch gegeven wordt. Uiteindelijk kunnen de nationale parlementen dan buiten spel gezet worden.”

“Bovendien hebben we ook protest aangetekend tegen het anti-democratische argument van de Europese Commissie dat het Europees Parlement enkel een adviserende rol zou moeten opnemen ten aanzien van de Raad van Ministers. We willen een Europa dat werkt voor haar mensen, niet een Europa dat mensen beperkt. Dat is waarom we tevreden zijn dat dit rapport niet de steun kreeg van een meerderheid van de Europarlementsleden. We roepen de ECOFIN-Raad op om deze gebrekkige aanpak te dumpen,” aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?