Persberichten

AA
Gecoördineerde aanpak BSE-crisis blijft uit - Europarlementslid Dirk Sterckx (VLD) neemt partijgenoot-minister Gabriëls in bescherming
"Afgelopen maandag hebben de landbouwministers nog altijd geen Europees kader gecreëerd voor de aanpak van de BSE-crisis. Blijkbaar slaagt Gabriëls er niet in z'n stem te laten weerklinken op de landbouwraad. Waarom zwijgt Sterckx over dit falen van z'n partijgenoot-minister?," zo vraagt Staes zich af. "Tijdens de plenaire vergadering van half januari is de VLD-fractie evenmin aangesloten op m'n vragen aan de Commissie en de Raad over een Europese aanpak. Sterckx mag zich dan sterk maken buiten het parlementair halfrond, hij laat wel na z'n mening te geven in het parlement." Kernprobleem is dat voedselproductie een harde business werd zonder aandacht voor voedselveiligheid en milieu. Het Europees landbouwbeleid is de motor van een systeem gericht op kwantiteit. Het systeem zit zo verderfelijk in elkaar dat de zorg om de consument of de drang naar gezonde kwaliteit steeds weer op de tweede plaats komt. Staes raadt zijn collega de lectuur aan van standaardwerken over het landbouwbeleid, zoals "Hoe God verdween uit Jorwerd" (Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen, 1996) van Geert Mak en het epos "De graanrepubliek" (Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerp, 1999) van Frank Westerman. Beide auteurs beschrijven nauwgezet hoe het Europees beleid het platteland naar de afgrond brengt en zorgt voor een sociale, economische en ecologische catastrofe. Bart Staes betreurt dat Dirk Sterckx zich als VLD-europarlementslid opwerpt als woordvoerder van de grootschalige agro-industrie. Enkel een totale heroriëntatie van het landbouwbeleid en nieuwe afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kunnen soelaas bieden. Voedselveiligheid en ecologische overwegingen moeten in de toekomst bovenaan het prioriteitenlijstje komen. Sterckx slaat de bal compleet mis wanneer hij stelt dat Duitsland aan de basis ligt van de BSE-crisis. De BSE-crisis zou er op het continent nooit gekomen zijn indien de lidstaten alle door de Commissie uitgevaardigde en door het Europees Parlement afgedwongen maatregelen (zie verslagen onderzoekscommissie februari 1997 en Opvolgingscommissie BSE november 1997) nauwgezet hadden uitgevoerd en gecontroleerd. Bart Staes blijft de door de Commissie uitgevaardigde BSE-maatregelen steunen (verplicht testen van alle dieren boven de 30 maanden en het tijdelijk totaal-verbod op het gebruik van vlees-en beendermeel in dierenvoeders voor alle dieren, dus ook voor varkens en gevogelte). Dat dit veel geld kost is duidelijk. Het is even duidelijk dat de financiering van deze kosten, of het nu gaat om communautaire, nationale of regeionale ondersteuningsmaatregelen overal op dezelfde manier moet worden toegepast in Europa. Daar ligt werk voor Sterckx' geestesgenoot Gabriëls. Als lid van de vakraad "Europese landbouwministers" is Gabriëls mede verantwoordelijk Europees. En dat verliest Sterckx al te makkelijk uit het oog.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?