Persberichten

AA
G20-top - 'Veel geblaat en weinig wol'

De staatshoofden van de G20 discussiëren morgen over verder te nemen maatregelen om de globale economische en financiële crisis het hoofd te bieden. Deze crisis - veroorzaakt in de rijkste landen - heeft vooral ongezien ernstige effecten voor de meest kwetsbare landen. “Niet de G8, niet de G20, maar de G192 zouden moeten vergaderen”, zegt Bart Staes (Europarlementslid Groen!).

De commissie ontwikkelingssamenwerking in het Europese parlement, vroeg vorige week nog via een resolutie het afsluiten van fiscale paradijzen, meer transparantie voor multinationals door het kenbaar maken van hun winsten en belastingsbijdragen en de oprichting van een nieuw, democratisch en transparant systeem voor handel en internationale geldmarkten.
Het voltallige parlement wilde hier echter niet over stemmen vóór de top in Pittsburgh. “Als het EP wil wegen op het buitenlandse beleid van de Unie en een voortrekkersrol wil spelen in duurzame ontwikkeling, was dit een gemiste kans,” vindt Staes.

Hoewel de G20 reeds toegezegde hulp aan het Zuiden heeft bevestigd en nieuwe financiële middelen heeft beloofd, gaat volgens een studie van Prof. Ngaire Woods (Oxford) 82% van de door het IMF toegekende steunfondsen en leningen om de crisis op te vangen naar Europese gebieden, terwijl slechts 1,6% van dit budget aan landen in Afrika is toegewezen. Intussen wordt wel uitvoerig gediscussieerd over de bonussen van managers en CEO’s in de banksector (die amper een jaar na de bijna volledige ineenstorting van de financiële markt, weer als vanouds worden uitgekeerd). “Dit is een zeer scheve situatie.”

Dat de G20 voorstelt om nieuwe middelen te investeren via bestaande internationale financiële instellingen zoals het IMF, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken is schrijnend, aangezien ontwikkelingslanden niet kunnen voldoen aan de vereisten van kredietwaardigheid en het kunnen aantonen van ‘goede prestaties’.
Staes: “Het Westen handelt zeer onrechtvaardig. Men wordt rijk op de kap van het Zuiden, doet ontwikkelingslanden torenhoge schulden afbetalen die eigenlijk geen schulden zijn en weigert pertinent het financiële systeem structureel te hervormen opdat ontwikkelingslanden echt vooruit kunnen. Arme landen worden al te vaak verplicht een vrijhandelsbeleid in te voeren en hun financiële markten te dereguleren.” Ook nu nog!

Een heffing op financiële transacties – de zgn. Tobin-taks – is in België en Frankrijk al gestemd. Barroso verklaarde afgelopen donderdag in de plenaire vergadering van het EP volmondig voor zo een taks op transacties te zijn, mits die mondiaal zou worden ingevoerd. “Een eerste welkome stap, al dreigt de Unie zich zo alweer te verschuilen achter andere grootmachten en wordt het weer 'veel geblaat en weinig wol',” nog volgens Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?