Persberichten

AA
FRONTEX wordt omgevormd tot Europees deportatiebureau

Het Europees Parlement keurde vandaag het voorstel goed om FRONTEX, het EU grenscontrole agentschap, meer bevoegdheden voor grens- en kustwachtmissies toe te kennen. De Europese groene fractie stemde tegen het plan uit bezorgdheid over de gevolgen van dit voorstel voor fundamentele mensenrechten. Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: “Dit plan vormt FRONTEX om tot een grensverdedigings- en deportatieagentschap, een FRONTEX+. In de plaats van het principe ter bescherming van vluchtelingen als leidraad te blijven nemen, straft dit nieuwe systeem lidstaten die te veel vluchtelingen doorlaten of er te weinig terugsturen. Die lidstaten kunnen verplicht worden om grensmissies van FRONTEX op hun grondgebied toe te laten en indien ze dit niet doen, wordt gedreigd hen uit de Schengenzone te zetten. Dat ondermijnt de essentie van het EU lidmaatschap!”

Staes: “Dit is een duidelijke schending van hun soevereiniteit en toont welke dubbele standaarden de lidstaten gebruiken om aan politiek te doen. Namelijk, als het over sociaal of fiscaal beleid gaat, dan is de soevereiniteit van een lidstaat heilig , maar als het om vluchtelingen of migranten buitenhouden gaat, dan is soevereiniteit plots geen issue en wordt er harde, stoere taal gesproken. Dit is waar de groenen zich al jaren tegen verzetten. We moeten consequent zijn in ons spreken en handelen, we moeten binnen de Europese samenwerking zélf onze verantwoordelijkheid opnemen en we moeten nadenken over de gevolgen van ons beleid. En dat is nu te weinig het geval.”

In een poging om Europa te bereiken via de Middellandse zee zijn sinds 2014 al meer dan 10.000 migranten om het leven gekomen. En volgens het Hoog Commissariaat van de Vluchtelingen (HCR) al meer dan 2.800 sinds begin 2016. Fabrice Leggeri, de directeur van het Europese Grensbewakingsagentschap Frontex, stelde: “Sinds het akkoord tussen de Europese Unie en Turkije van kracht is, wagen asielzoekers zich meer dan ooit aan de levensgevaarlijke oversteek via de centrale route over de Middellandse Zee.”

Staes: “Ondanks dat FRONTEX nu meer bevoegdheden krijgt, zal het niet verplicht worden om reddingsacties op zee uit te voeren en dat ondanks de hoge recordaantallen doden. Beschamend.”

De EU zet ook haar beleid van het uitbesteden van verantwoordelijkheden rond de bescherming van vluchtelingen gewoon voort. Onder dit nieuwe schema zal FRONTEX gezamenlijke grenscontrolemissies met derde landen, zoals Libië, kunnen uitvoeren. Staes: “Zo wordt FRONTEX een handlanger van landen met bedenkelijke reputaties als het op fundamentele rechten en beschermen van migranten en vluchtelingen aankomt.”

Tijdens de onderhandelingen slaagden de groenen er wel in om ervoor te zorgen dat FRONTEX geen mensen mag overplaatsen van een land naar derde landen. Ook zorgden we er voor dat er een klachtenmechanisme moet komen, zodat mensen die menen dat hun rechten geschonden worden als gevolg van een FRONTEX missie, een klacht kunnen neerleggen.

Staes: “Het FRONTEX+ voorstel predikt de visie dat vluchtelingen en migratie enkel een bedreiging voor onze veiligheid vormen en volgt daarmee het discours van de populisten en eurosceptici die mensen tegen elkaar opzetten. Het is ook weer een modelvoorbeeld van hoe lidstaten weigeren solidair te zijn en de potentieel gevaarlijke gevolgen van dit plak- en knipwerk om te komen tot een FRONTEX+ niet willen inzien. Ook de grote fracties in het EP laten zich te veel op sleeptouw nemen door dit soort  ‘snelle schijnoplossingen’. “

Staes: “Na Brexit is de visie voor Europa van veel partijen er louter een van repressie en controle, meer defensie en een digitale markt, onder het  motto “kijk eens hoe daadkrachtig de EU kan zijn”, zonder over de gevolgen na te denken. Sommige lidstaten rollen nu al vechtend over straat als het op soevereiniteit aankomt. FRONTEX+ verergert dit nog door een waas van verwarring over de juridische aansprakelijkheid te leggen, wat de christendemocraten als Ivo Belet of de N-VA van Sander Loones ook mogen beweren."

We hebben dringend nood aan een echte Europese aanpak om onze grenzen te managen, maar respect voor mensenrechten moet daar de kern van zijn. "Grenscontrole kan niet betekenen dat vluchtelingen toegang tot bescherming in de EU ontzegd worden. De Conventie van Genève is geen vodje papier,” aldus nog Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?