Persberichten

AA
Financiële huishouding van Europa op de goede weg

De controle op de uitgaven van de Europese Unie wordt steeds beter, stelt de Europese Rekenkamer. Volgens dit onafhankelijke controleorgaan heeft de EU de 'properste boekhouding' sinds de jaren negentig. "De institutionele big bang van 10 jaar geleden, na de val van de Commissie-Santer in 1999 omwille van fraude en wanbeheer, zorgde voor een forse verbetering en klinkt nog steeds door," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) ondervoorzitter van de fraudecommissie Cocobu. "Het is ook een perfecte illustratie dat het productief is als het Europees Parlement zijn tanden laat zien."

De Europese Rekenkamer heeft een positieve accountantsverklaring afgegeven voor de Europese begroting-2008. Nooit tevoren vond de Rekenkamer zo weinig onregelmatigheden en fouten in de uitgaven voor verschillende beleidsterreinen. De verbetering is vooral te danken aan de verbeterde resultaten op de grootste Europese begrotingspost 'Landbouw en natuurlijke hulpbronnen'. Voor het eerst geeft de Rekenkamer géén 'afkeurende verklaring' af.

"Dat is pure winst en is het gevolg van een trend die begon in 1999," stelt Staes, "nadat de Europese Commissie moest aftreden onder druk van het Europees Parlement. Dat gebeurde in eerste instantie vooral omdat groene politici, waaronder Magda Aelvoet, mezelf en de klokkenluider en later EP-lid van de groene fractie Paul van Buitenen, de alarmbel luidden."

Ondanks het positieve nieuws zijn er volgens Staes wel kanttekeningen te maken: "Het resultaat is nog steeds niet goed genoeg voor een zogenaamde 'betrouwbaarheidsverklaring' door de Rekenkamer maar als deze trend zich doorzet dan zal de EU dat de komende jaren voor het eerst sinds mensenheugenis wel krijgen. In 2008 vertoonde bijna de helft of 47 procent van de uitgaven een foutenmarge van minder dan 2 procent. In 2005 was dat nog slechts 38 procent. Dat jaar vertoonde nog 60 procent van alle Europese uitgaven - waarvan het merendeel (80 procent) door de lidstaten gebeurt een ontoelaatbare foutenmarge van meer dan 5 procent. Ter vergelijking: over 2008 is deze foutenmarge met de helft gedaald tot 31 procent".

Een zorgenkind zijn de fondsen die vallen onder de noemer 'Cohesie': met 46 miljard euro de op één na grootste Europese uitgavenpost, goed voor nagenoeg een derde van de begroting. Volgens de Rekenkamer had 2,7 miljard van dit budget niet mogen worden uitbetaald.

Staes: "De Europese Commissie zegt terecht dat het bij dit bedrag niet per definitie om fraudegevallen gaat, veeleer om administratieve fouten of onregelmatigheden. En de Commissie heeft in 2008 ook wel 1,6 miljard euro van die onregelmatigheden teruggevorderd van de lidstaten, maar het terrein van de structuurfondsen en cohesiefondsen blijft problematisch en is het terrein dat de meeste fouten vertoont. Het zijn in de eerste plaats de lidstaten die nog een tandje kunnen bijsteken om beheer van belastinggeld te verbeteren."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?