Persberichten

AA
Eurovignet vergroent de transportsector gedeeltelijk
Lidstaten mogen voortaan de kosten van luchtvervuiling, lawaai en files doorrekenen aan vrachtvervoerders. Dat is wat het Europees Parlement vandaag stemde over het rapport van Saïd El Khadraoui, dat de regels bepaalt voor tolheffing op de Europese wegen, het zogeheten Eurovignet. Groen! juicht deze maatregelen om de transportsector te vergroenen toe, maar is tegelijkertijd teleurgesteld omdat het Europarlement belangrijke kansen heeft laten liggen.

Groen! Europarlementslid Bart Staes: "Het aangenomen voorstel is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de belastingbetaler. Nu betalen we nog met z'n allen voor de schade als gevolg van luchtvervuiling. Straks is het de vervuiler die betaalt. Bovendien stimuleren we transportbedrijven op deze manier om in schonere vrachtwagens te investeren".

Groen! is ook verheugd dat de fileheffing overeind is gebleven. Files dragen sterk bij aan luchtvervuiling, geluidsoverlast en brandstofverspilling. Daarnaast zorgen de vertragingen als gevolg van files voor flinke economische schade in de transportsector.

Staes: "Door fileheffingen ontmoedig je transporteurs om tijdens de spits op drukke trajecten te rijden. Als we de opbrengst van die heffing vervolgens gebruiken om transport per spoor en over het water te stimuleren, dan pakken we het fileprobleem aan én bewijzen we het klimaat een dienst".

Terwijl heffing op vrachtverkeer over het spoor op elke trein van toepassing isen vaak hoger is dan heffingen over de weg, zijn de vandaag besliste maatregelen voor vrachtwagens wel vrijwillig van aard. "De transportsector draagt tot op de dag van vandaag amper bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is onaanvaardbaar dat vervuilende vrachtwagens oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van schonere, groene alternatieven. Daar wilden wij verandering in zien", aldus nog Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?