Persberichten

AA
Europese Unie blijft aandringen op vrijlating Kosovaarse gevangenen
Het parlement van de Federale Republiek Joegoslavië bespreekt een amnestiewet voor dienstweigeraars van het Volksleger en gevangenen die veroordeeld zijn wegens criminele daden tegen het leger of wegens "staatsvijandige activiteiten". Deze amnestiewet is volgens de Joegoslavische justitieminister Moncilo Grubac niet van toepassing op "terroristen". Dit betekent dat zowat 700 Kosovaars-Albanese gevangenen geen amnestie kunnen krijgen. Zij werden immers veroordeeld wegens "terrorisme". Tijdens het bezoek van de Europese troïka (in casu een Frans, Zweeds en Belgisch regeringslid) aan Belgrado op donderdag 8 februari werd volgens Kinnock ook de bekommernis uitgedrukt over het ontbreken van een amnestieregeling voor diegenen die door het Milosevic-regime werden beschuldigd van politieke misdrijven. De commissaris beaamde dat de Joegoslavische amnestiewet niet van toepassing is op Kosovaars-Albanese gevangenen. De Commissie was ook van nabij betrokken bij het bezoek van een delegatie van het Europees Parlement aan Joegoslavië van 8 tot 10 februari. De europarlementsliden hebben onder meer de kwestie van de Kosovaars-Albanese gevangenen aangekaart. "De Servische en federale autoriteiten toonden zich bereid om de zaken die niet onder de amnestiewet vallen snel opnieuw te onderzoeken, in het bijzonder om zich ervan te verzekeren dat de veroordelingen al dan niet betrouwbaar waren," aldus Kinnock. "Tot op heden werden de betrokken gevangenen - spijtig genoeg - nog niet vrijgelaten. De Europese Unie zal druk blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt." In z'n repliek wees Staes erop dat de Europese Unie steeds meer structurele hulp geeft aan Servië en Joegoslavië in plaats van noodhulp. Dit moet het volgens hem mogelijk maken om "op tafel te kloppen". "De scepsis in Kosovà en bij de Albanezen ten aanzien van het Kostunica-regime is zeer groot. De mensen zijn radeloos. Er waren hongerstakingen. De mensen willen nu echt vooruitgang zien," zo verklaarde het Vlaamse europarlementslid. Hij vroeg Kinnock om een intensiever beroep te doen op de raadgever die door de Commissie werd aangesteld bij Kostunica. Kinnock toonde begrip voor het standpunt en de gedreven inzet van Staes. Daarom verzekerde hij dat alle invloed en middelen op de meest daadkrachtige manier worden aangewend. De Commissie is evenwel niet geneigd - zeker niet op dit moment - de mogelijkheid van allerhande sancties te overwegen "omdat de Commissie een bijdrage tracht te leveren en zich namens de Unie engageert in de volle wetenschap van de dringende noden van de bevolking en organisaties in de regio". Commissaris Kinnock hoopt met deze middelen, zonder al te veel uitstel, de resultaten te boeken die de belangen van de menselijkheid dienen en in overeenstemming zijn met de standpunten van de Unie, de Commissie en het Parlement.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?