Persberichten

AA
Europese Raad zorgt voor een EU-begroting voor het verleden

De weigering van de regeringsleiders om de Europese meerjarenbegroting te moderniseren, leidt nu tot ongekende bezuinigingen op energie-infrastructuur, onderzoek, ICT en ontwikkelingshulp en dat terwijl de landbouwsubsidies voor grote intensieve bedrijven bijna onaangeroerd blijven. Groen-Europarlementslid Bart Staes: “Deze begroting is ouderwets. Te weinig voor kennis en innovatie, veel te veel naar intensieve landbouw en bio-industrie.”

Groen is niet tevreden met de uitkomst van de Eurotop. Met zevenentwintig winnende regeringsleiders is er één slachtoffer: een toekomstgericht en economisch krachtig Europa. Bart Staes noemt de deal dan ook “het slechtst mogelijke resultaat; de uitkomst van zevenentwintig regeringsleiders die alleen maar bezig zijn met hun eigen korte-termijn-belang.”

De vier grootste fracties van het Europarlement, inclusief de Groenen, hebben al laten weten niet akkoord te gaan met het voorgestelde budget.

De afwijzing van de deal van de regeringsleiders door het Europees Parlement is niet onbelangrijk. Het Europees Parlement heeft net zoals de regeringsleiders een veto. Pas als 378 Europarlementsleden (de helft plus 1 van het totale aantal EP-leden) instemmen, is de meerjarenbegroting aangenomen. Die absolute meerderheid lijkt ver weg.

Bart Staes zal onder geen beding deze begroting zonder hoop en visie op de toekomst goedkeuren: "Beter een No-Deal dan een Bad Deal!"

De stemming vindt waarschijnlijk plaats in Straatsburg in de week van 11 maart.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?