Persberichten

AA
Europese nieuwjaarsboodschap minister Louis Michel klinkt hol
Ruim overleg met de volksvertegenwoordigers zou nochtans nuttig zijn geweest, gezien de onderwerpen. België is immers een federaal land en in Vlaanderen leven echt wel eigen ideeën over de toekomst van Europa. Na meer dan honderdvijftig jaar Vlaamse Beweging wil de Vlaamse Gemeenschap de verworvenheden niet op de Europese helling zetten. Vlaanderen moet in het toekomstige Europa zijn rechtmatige plaats krijgen als natie. Europa moet het democratisch project van de toekomst worden. Een zorgvuldige afbakening van de bevoegdheden van deelstaten, lidstaten en Unie moet beletten dat Europa een bureaucratische superstaat wordt. Maes en Staes horen Minister Michel graag pleiten voor een grotere betrokkenheid van de parlementsleden, tenminste als hij daar ook de volksvertegenwoordigers van gemeenschappen en gewesten mee bedoelt. Een tweede Europese Kamer zou aan de realiteit van volkeren en regio’s in Europa uitdrukking kunnen geven. Maar dat minister Michel de europarlementsleden de facto een nationaal dubbelmandaat wil geven, is ofwel een schromelijke onderschatting van het wetgevende werk in het Europees Parlement, ofwel een bewijs van minachting voor het werk in het federale parlement. De grote rem op de uitbouw van een democratisch Europa is de Raad van Ministers waarin de vijftien EU-lidstaten liever hun eigen macht en hun eigenbelang willen veilig stellen, zoals ook in Nice weer is gebleken. Indien het asielrecht nog steeds niet is uitgebouwd op Europees niveau, heeft dat alles te maken met die eigengereidheid. Pas sinds het Verdrag van Amsterdam mag Europa terzake actieplannen ontwikkelen. Totnogtoe heeft de Raad van Ministers echter geen groen licht gegeven, ondanks de voorstellen van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Wie het chaotissche asielbeleid in België aanschouwt, weet dat een Europese aanpak zich opdringt. Nelly Maes en Bart Staes kijken met belangstelling uit naar een gesprek met minister Michel om hun bezorgdheid bij hem aan te kaarten.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?