Persberichten

AA
Europese Groenen lanceren petitie Green New Deal
Samenvallend met de G20 top in Londen, lanceren de Europese groene partijen, verenigd in de European Greens, een petitie waarmee Europese burgers zich kunnen uitspreken voor de Green New Deal (http://europeangreens.eu/petition). Dat is een concreet plan om met massale, Europees gecoördineerde investeringen in innovatieve technologie en duurzame energie de economie een impuls te geven, 5 miljoen groene jobs te creëren tegen 2015 en tegelijk de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. "De Green New Deal is onze enige levenslijn naar een leefbare toekomst en naar een duurzame economie," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

De Groenen stellen voor om de Green New Deal tot uitgangspunt van de G20 te maken om zo tot een echt toekomstgericht herstelplan voor Europa te komen. Ook de Verengde Naties spraken zich bij monde van secretaris-generaal Ban ki Moon, net als vele andere instanties, volmondig uit voor zo'n Green New Deal. Ook de vele tienduizenden demonstranten in de straten van Londen en elders spreken zich uit voor een Green New Deal.

De Green New Deal is op Europees niveau een goed onderbouwd plan waarbij regeringen, ondernemers en politici de komende vijf jaar in heel Europa 500 miljard euro investeren in Groene technieken. Elke investering van 100.000 euro is volgens macro-economische berekeningen goed voor een nieuwe job. Een Europese investeringsinspanning van 500 miljard zou 5 miljoen nieuwe, groene banen in heel Europa in 5 jaar tijd opleveren.

De Europese groenen willen hiermee het klimaatprobleem aanpakken door geldte steken in de ontwikkeling en de aanschaf van elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen, in isolerende bouwmaterialen, energieneutrale gebouwen en zuinige hogesnelheidslijnen.Een bijkomend voordeel is dat de energievoorziening voor bedrijven en burgers stap voor stap betaalbaar gehouden wordt - in weerwil van de toekomstige stijging van olie- en gasprijzen - en duurzamer wordt.

Europa blijft achter

Europarlementslid Bart Staes: "De kern van zo’n Groene New Deal is dat we vandaag massaal moeten investeren in de welvaartstakken van de toekomst, zoals hernieuwbare energie en groene technologische innovatie. De VS willen hier weer koploper worden. De VS en ook enkele andere landen zoals China en Zuid-Korea gaan zo voortvarend te werk met de Green New Deal, dat ze Europa links inhalen."

De VN stellen dat zeker een derde vande economische herstelplannen naar groene sectoren moeten gaan. Een land als Zuid-Korea, dat zeer zwaar getroffen is door de economische crisis, lieert liefst 80 procent van de 36 miljard dollar investeringen (2009-2012) aan de Green New Deal.

Volgens een recente studie van de bank HBSC gaan ook de VS en China veel verder dan Europa, zowel wat betreft de omvang van het economische herstelplan als de groene aspecten ervan. Ze investeren dit jaar het meest in windenergie. China investeert alleen al 90 miljard dollar in nieuwe infrastructuur voor openbare vervoer, en 50 miljard dollar in milieubeleid. De VS spenderen ruim 50 miljard dollar in energiezuinige huizen, energiezuinige auto's, spoorwegen en een nieuw elektriciteitsnet gericht op hernieuwbare energie. Van de 200 miljard die de EU aan investeringen doet, is hoogstens 17 miljard als enigszins als groen te bestempelen. "Het is too little en too late. De Green New Deal moet ook in Europa voet aan de grond krijgen," aldus nog Staes.

http://europeangreens.eu/petition/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?