Persberichten

AA
Europese Commissie eens met economisch plan Groen!

Fors investeren in duurzame energiebronnen kan de Europese Unie 2,8 miljoen duurzame jobs opleveren tegen 2020. Dat staat in een nieuwe studie (1) van de Europese Commissie. Europees Commissaris voor Energie Andris Piebalgs geeft Groen! overschot van gelijk met haar pleidooi voor een groene economie en stelt: "Dit toont aan dat de voordelen van hernieuwbare energie vanuit het oogpunt van energiezekerheid en de strijd tegen klimaatverandering hand in hand kunnen gaan met economische voordelen."

Andere Vlaamse politieke partijen zeggen ook voor groene investeringen te zijn, maar verwijten Groen! in debatten in één adem tegen economische groei te zijn. Het is net omgekeerd: door de bulk van de beschikbare budgetten te investeren in oude economische sectoren, zijn het de andere partijen die economische groei van de toekomst tegenhouden en vertragen. Dat is in het licht van reeds optredende klimaatverandering en de internationale concurrentie met China en de VS een politiek strategische blunder van formaat.

De studie van de Europese Commissie treedt de analyse van Groen! en andere Europese groene partijen bij: het crisisbeleid van de Europese Unie en de meeste lidstaten is onvoldoende groen. Allen al door de Europese doelstelling van 20 procent duurzame energie in de EU tegen 2020, zal dit Europa 2,8 miljoen duurzame jobs opleveren en een toegevoegde economische waarde van 1,1 procent van het Europese BNP.
De groene economie is geen toekomstdroom, maar bestaat reeds. Het komt er volgens Groen! op aan die uit te bouwen en een stevige duw in de rug te geven. Volgens de nieuwe studie was de sector van hernieuwbare energie in 2005 al goed voor 1,4 miljoen arbeidsplaatsen en een economische waarde van 58 miljard euro (vooral wind, biomassa en waterkracht).

Maar de Europese studie stelt ook dat er meer daadkrachtig beleid nodig is om de economische voordelen van de hernieuwbare energie te oogsten. Dus meer investeringen in fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, in offshore windmolenparken en tweede generatie biobrandstof. Deze investeringen zijn niet alleen nodig om de doelstellingen te halen, maar zullen de concurrentiepositie en de werkgelegenheid van de EU ook versterken, stelt de Europese Commissie.

Europees parlementslid Bart Staes: "Cijfers uit de door ons bestelde studie van het Wuppertal Instituut (2) tonen aan dat onze kritiek op de Europese herstelplannen juist is: de VS investeren ongeveer 2 % van het BNP in herstel van de economie en daarvan is zo’n 12 procent groen. China geeft ruim 7 % van het BNP uit en daarvan is zo’n 38 % groen. Zuid-Korea zit op 80% aandeel in groene investeringen. De EU 27 geeft maximaal 1 % uit van het BNP en daarvan is hooguit 17 % groen (er zijn grote verschillen per lidstaat en de effectieve bedragen zijn veel lager).

Vorige week werd bekend dat China - nu al de grootste producent van PV zonnepanelen, maar die voor 95 % exporteert - miljarden gaat investeren om die energiebron ook in eigen land massaal toe te passen. De Chinese productieboost leidde al tot een prijsdaling met 30 procent en dat zal dus nog toenemen nu China zijn eigen gebruik van hernieuwbare energiebronnen wil opvoeren van amper 1,5 procent naar 6 procent (waterkracht niet meegerekend). Op dit moment zijn al tien enorme Chinese zonnecentrales in aanbouw.

De Chinese overheid heeft afgelopen maand een plan goedgekeurd waarmee het binnen drie jaar de mondiale leider in de productie van elektrische en hybride (nu nog Japan) auto´s wil worden. Ook de regering Obama investeert de komende jaren 25 miljard dollar in de ontwikkeling van dit soort CO2-arme voertuigen. Plus 2 miljard om de capaciteit van elektrische batterijen te verbeteren. Staes: "Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar ook economisch slim: onlangs kondigden de olie producerende landen, waaronder Saoudi-Arabië sterk stijgende olieprijzen aan…Het is tijd dat we in Europa wakker worden en vooral de kaart van innovatieve industrieën kiezen".

Staes: "Het is wel een mooie Europese studie, maar helaas geeft de ploeg van Barroso zelf niet het goede voorbeeld. Het recente Europese herstelplan investeert een povere 5 miljard euro en dan nog in oude vervuilende energiebronnen of de nog onzekere opslag van CO2 onder de grond (CCS) en amper in duurzame energietechnologie!"

Staes: "Ook in eigen land valt het bitter tegen, ondanks de groene praat van ministers als Hilde Crevits (CD&V). België investeert zo’n 2,8 miljard dollar met een groen aandeel van quasi nul. Voor Vlaanderen is dat 1,18 miljard dollar met een groen aandeel van bijna 6 %." Volgens de VN moet dit aandeel op minstens 20 % liggen om een antwoord de diverse crises te kunnen bieden. "Het kritiek geven op ons standpunt bewijst dat andere partijen wel groene saus serveren, maar de essentie van het recept van onze maaltijd niet begrijpen."

1. Studie EC: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/index_en.htm

2 Studie Wuppertal Instituut:

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?