Persberichten

AA
Europese Commissie acht Tobintaks in strijd met Europese verdragen
De latere Nobelprijswinnaar economie James Tobin opperde in 1972 de eerste maal het idee voor een belasting op kapitaalbewegingen. Hij deed dit voorstel vanuit de vaststelling dat de aanzwellende kapitaalbewegingen op internationaal niveau steeds meer de beleidsruimte inperken van de monetaire overheden in de industrielanden. Later werd daar de dimensie van steun aan de ontwikkelingslanden aan toegevoegd. In het licht van artikel 56 van het EG-Verdrag zou de introductie van een Tobintaks volgens de Commissie "een hinderlijke en dus onaanvaardbare belemmering zijn van het vrij verkeer van kapitaal en betalingen". Verder oordeelt de Commissie dat "zelfs indien een heel beperkte vorm van Tobintaks mogelijk zou zijn, er ongetwijfeld conflicten zouden komen met de Wereldhandelsorganisatie (WTO)". Dit antwoord bevestigt de manifeste onwil van zowel de Europese Unie als de WTO om voorstellen te aanvaarden die gedragen worden door regionale en nationale parlementen. In België werden recent nog twee resoluties goedgekeurd in Senaat en Kamer ter studie en introductie van de taks. Minister Reynders beloofde uitdrukkelijk het punt te agenderen tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie later dit jaar. De alliantie VU&ID heeft zich steeds uitgesproken voor de Spahn-variant van de Tobintaks. Deze variant heeft tot doel destabiliserende speculatieve bewegingen in te dijken. Het is vanzelfsprekend dat in een wereld waar arbeid wordt belast ook de inkomsten uit vermogen hun steentje bijdragen tot het budget. Europarlementslid Bart Staes en senator Vincent Van Quickenborne zullen bijkomende druk uitoefenen op de respectieve regeringsleiders. Uiteindelijk staat of valt het principe van de Tobintaks immers met hun politieke wil om kapitaalbewegingen op dezelfde manier te behandelen als de inkomsten uit arbeid.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?