Persberichten

AA
Europees Parlement verleent geen mandaat voor auteursrechthervorming


Het Europees Parlement koos vandaag om geen mandaat te verlenen om de onderhandelingen op te starten voor de Algemene Richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, stemde ook tegen de verlenging van het onderhandelingsmandaat.

Staes: “Laat me duidelijk zijn: eenieder wie creatieve diensten verleent moet daar billijk en eerlijk voor vergoed worden. Daar gaat dit voorstel in eerste instantie om. Het bevat nu sterke maatregelen die creatieve makers beter beschermen, maar het kan beter. Als groenen willen we veel verder gaan, namelijk een algemeen vergoedingsrecht. Dat is waar creatieve makers écht nood aan hebben.”

“Bovendien zijn er zowel inhoudelijk als op democratisch vlak nog veel vragen te stellen”, zegt Staes. Sinds enige tijd ontwikkelde zich de praktijk dat een parlementaire commissie de plenaire zitting van het EP toestemming vraagt om onmiddellijk en zonder verdere debatten of zonder een plenaire stemming de onderhandelingen op te starten met de Raad van Ministers.

Die toestemming wordt vaak verleend, maar dat dat gaat meestal over dossiers waarbij duidelijk eensgezindheid is in de betrokken commissie. Staes: “In dit dossier is dat niet het geval. De tekst werd goedgekeurd met 14 stemmen voor, 9 tegen bij 2 onthoudingen. Dat betekent dus een relatief kleine meerderheid van 56%. Dat er geen mandaat wordt gegeven is niet uitzonderlijk. Vorige maand nog vroeg de transportcommissie van het EP toestemming te gaan onderhandelen met het zogenaamde mobiliteitspakket dat onder meer de rust- en werktijden voor vrachtwagenchauffeurs regelt. Ook toen gaf de plenaire zitting de transportcommissie geen mandaat omdat een overgroot deel van de parlementsleden op een meer sociale lijn zat. Het gaat hier dus niet over een goedkeuring ja dan neen van het bereikte akkoord in de commissie juridische zaken, maar over de bereidheid de leden van de cultuurcommissie nu reeds toestemming te geven de onderhandelingen met de Raad in september op te starten.”

Recent zorgde de richtlijn inhoudelijk voor heel wat ophef, met name door de inclusie van Artikel 11, beter bekend als link taks, en Artikel 13, de zogenaamde upload filters en de mogelijke consequenties. Er zijn veel vragen te stellen over de gevolgen, op technologisch en economisch vlak. Alsook wat databescherming en privacy betreft. Staes: “Neem daarbij nog alle onduidelijkheid en de mist die over dit complexe dossier wordt gespuid, dat volstaat om op dit moment geen mandaat te verlenen.”

“We moeten een debat mogelijk maken en meer tijd nemen om het voorstel ten gronde te bekijken en te wijzigen, gevolgd door een stemming in de plenaire zitting. Met amendementen kunnen we mogelijk nog veel verbeteren. Een algemeen vergoedingsrecht zou bovendien zowel het concept van de link taks en de inclusie van upload filters niet meer noodzakelijk maken. Er bestaat ook draagvlak over de fracties heen om nog verder te gaan wat betreft het auteursrecht en de bescherming van creatieve makers en die kans moeten we grijpen”, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?