Persberichten

AA
Europees Parlement eist verbod op nieuwe diepzeeboringen

Een moratorium op nieuwe diepzeeboringen. Dat is één van de belangrijke eisen van een resolutie die de milieucommissie van het Europees Parlement dinsdagmorgen goedkeurde. Na de olieramp in de Golf van Mexico, de grootste in de Amerikaanse geschiedenis, moet eerst duidelijk worden of en hoe deze risicovolle boringen zo veilig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Zeker nu oliegigant BP, verantwoordelijk voor de olieramp, en vele andere bedrijven ook in Europese wateren op bijna dezelfde diepten gaan boren. "Uit ons onderzoek blijkt de EU niet goed voorbereid is op een olieramp, hetgeen een onzalige ontwikkeling is," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

Op 7 oktober stemt het voltallig Europees parlement over de resolutie. "De lobby van de olie-industrie was al sterk en zal nu nog heviger worden. Dit is een politieke strijd over belangrijke principes en vragen. Zoals, geldt het principe 'de vervuiler betaalt' ook voor de olie-industrie? Is Europa klaar voor het bestrijden van een olieramp? Hoe gaat Europa om met toekomstig energiebeleid? Blijven we verslaafd aan olie of gaan we serieus investeren in alternatieven en energie-efficiëntie?"

De stemming in het EP komt er op het moment dat de Europese Noordzee-landen bijeen zijn in Noorwegen voor de zogenaamde OSPAR-conferentie. Staes: "In de ministeriële verklaring die daar vandaag goedgekeurd zou worden, wordt naar verluidt weinig serieuze daadkracht getoond om de risico's te beperken. Men spreekt wel over 'risk assessments' maar het is duidelijk dat er veel politieke druk nodig zal zijn om écht lessen te trekken uit de Golf van Mexico. Het politieke geheugen is helaas kort."

Staes: "Zelfs BP lijkt niets van de ramp in Amerika geleerd te hebben. BP is van plan om opnieuw hoge risico's te nemen, cynisch genoeg, om de kosten van de laatste olieramp te kunnen betalen. Wat nu nodig is, is goede regelgeving en toezicht. De resolutie roept bijvoorbeeld op om de Europese aansprakelijkheidswetgeving ook toepasbaar te maken voor olieboorplatforms. Verder wordt gepleit voor een Europees toezicht op de nationale toezichthouders. De milieucommissie wil voorts dat het Europees agentschap voor maritieme veiligheid EMSA ook verantwoordelijk wordt voor het opruimen van olievervuiling door offshore installaties. Intussen pleit het EP voor een tijdelijke stop op boringen in de diepe zee, voordat ook hier de situatie finaal uit de hand loopt."

Staes heeft een week geleden - na de aankondiging van BP om nabij de Shetlands met diepzeeboringen te starten - samen met de Nederlandse en Franse collegae Bas Eickhout en Corinne Lepage een open brief gestuurd naar eurocommissaris Günther Oettinger (Energie) waarin zij aandringen op een moratorium op diepzeeboringen. Iets dat Oettinger in juli zelf nog suggereerde.

Staes is dus verheugd met het resultaat van de stemming vandaag. "Collegae uit andere politieke families delen onze zorgen. Het Europees Parlement geeft een duidelijk signaal richting de Europese lidstaten die vervolgens het moratorium moeten instellen."

Op de OSPAR-conferentie in Noorwegen deze week verwierpen de olieproducerende landen de oproep voor een tijdelijk verbod op diepzeeboringen. "Dat betekent niet dat we in Europa achterover moeten leunen. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat de Europese zeeën verschoond blijven van natuurrampen als in de Golf van Mexico. Diepzeeboringen vormen een te groot risico," aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?