Persberichten

AA
Europees Parlement buigt voor druk van suikerindustrie - Consumenten en derde-wereldproducenten betalen het gelag
"De gemiddelde suikervoorraad bedraagt 14% van de productiequota (2 miljoen ton). En dat terwijl de Commissie van oordeel is dat slechts 3% (0,4 miljoen ton) noodzakelijk is om onverwachte tekorten op te vangen," zo argumenteert Staes. Bovendien wordt de consument geconfronteerd met een markt waarin vijf (!) bedrijven meer dan de helft van de EU-quota in handen hebben. In het merendeel van de suikerproducerende lidstaten is het volledige nationale quotum in handen van slechts twee bedrijven. Van mededinging is volgens het europarlementslid dan ook geen sprake. "Dit beleid druist in tegen de belangen van de consumenten en de producenten in de derde wereld en de zorg voor het leefmilieu." Als lid van de parlementaire commissies begrotingscontrole en consumentenbelangen volgt Staes nauwgezet de ontwikkelingen van het reeds jarenlang mank lopende landbouwbeleid. "Wie het speciale verslag van de Rekenkamer over de hervorming van de marktordening suiker leest, neemt paragraaf na paragraaf met verbazing kennis van de tekortkomingen van deze marktordening. De Franse rapporteur Joseph Daul rept met geen woord over dit verslag van de Rekenkamer. De nieuwe Europese Commissie deed dat wel. Zij had de moed hervormingen door te voeren", aldus nog het Vlaamse europarlementslid. Tot z'n spijt stelt hij echter vast dat het Europees Parlement in navolging van de landbouwcommissie deze hervormingen van tafel veegt. "Onder druk van de suikerindustrie is een meerderheid van de europarlementsleden gecapituleerd voor kortzichtige belangen en succes op korte termijn. Deze keuze is vooral gericht op de industrie en schaadt de landbouwers. Het verslag-Daul is zonder meer een aanfluiting van goed financieel beheer in kader van het Europees landbouwbeleid."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?