Persberichten

AA
Europees Parlement beperkt openbaarheid van bestuur
De VU&ID-volksvertegenwoordiger vraagt zich af of hoe dit initiatief te verzoenen is met de openheid die de regering-Verhofstadt beweert na te streven. Het voorstel werd al stoemelings met een schriftelijke spoedprocedure in een afdwingbare tekst gegoten. Op die manier kon secretaris-generaal Solona zowel het Europees Parlement, de Europese Commissie als de Raad van september buitenspel zetten. Enkel de vertegenwoordigers van Nederland, Denemarken, Zweden en Finland hebben zich verzet tegen de beknotting van het recht op inzage in EU-documenten. "De overige vertegenwoordigers, waaronder de diplomatieke vertegenwoordigers van de Belgische federatie, zijn blijkbaar van oordeel dat het Commissievoorstel inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie niet beantwoordt aan de opvattingen van hun regeringen over de openbaarheid van EU-documenten," aldus Staes. De Europese Commissie had onder druk van de Scandinavische landen, Nederland en het Europees Parlement op 26 januari 2000 een voorstel ingediend inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Parlement, de Raad en de Commissie. Artikel 28,1 en artikel 41,1 van het EU-verdrag bepalen uitdrukkelijk dat het recht op toegang ook van toepassing is op documenten over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Bart Staes: "Deze verdragsbepaling moet voormalig NAVO-secretaris-generaal Solana als een vloek in de oren klinken. Hij is gewoon aan een sfeer van geheimdoenerij en papierwerk waarop stempels staan met TOP SECRET en CONFIDENTIAL." Het VU&ID-parlementslid wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de steun van de Belgische regering aan het Solona-document. Hij heeft VU&ID-kamerlid Danny Pieters gevraagd minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) aan de tand te voelen. De regering-Verhofstadt beweert immers voorstander te zijn van meer openheid in de politieke besluitvorming. Hijzelf diende een reeks europarlementaire vragen in en zal volgende week in Straatsburg tussenkomen in de plenaire vergadering om deze aanslag op de openbaarheid van bestuur aan te klagen. "De militaire NAVO-achtergrond van Solona ligt ongetwijfeld ten grondslag aan zijn voorstel om zoveel mogelijk EU-documenten ontoegankelijk te maken voor het publiek. Daarbij schermt hij ten onrechte met begrippen zoals openbare veiligheid. Deze gang van zaken voorspelt weinig goeds voor de transparantie van de Europese Unie," zo verduidelijkt Staes. Pikant detail is wel dat Javier Solona deel uitmaakt van het partijbestuur van de PSOE, de Spaanse socialistische partij. Het EP-lid wijst er ook op reeds bij de bespreking van de kwijting van de begroting '98 gewaarschuwd te hebben voor een gelijkaardig initiatief van de Commissie. In een kaderovereenkomst met het Parlement wilde de Commissie het controlerecht van de parlementsleden beknotten met een bepaling die ingaat tegen het EU-verdrag.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?