Persberichten

AA
Europees Jaar van de Talen mist politieke slagkracht op het terrein
"Het Jaar van de Talen is bedoeld om de verscheidenheid van talen in Europa te memoren en het leren van talen te bevorderen. Alle talen nemen aan dit initiatief deel, ook regionale en minderheidstalen. Het Jaar is er met name op gericht alle Europese burgers bewust te maken van deze rijkdom en heeft niets te maken met het gebruik van de talen door de overheid," aldus commissaris Viviane Reding. De terughoudendheid van de commissarie roept vragen op over de slagkracht van de dure campagne. Staes : "Wat is het nut van een groots opgezette promotiecampagne indien in een EU-lidstaat beslissingen worden genomen ten koste van de taalverscheidenheid? Het is toch onvoorstelbaar dat de Universiteit van Amsterdam overweegt haar doctoraalopleiding Friese taal- en letterkunde te sluiten terwijl de Commissie beweert dat het Jaar er net op gericht is om alle Europese burgers bewust te maken van deze rijkdom. De Commissie sluit blijkbaar bewust de ogen voor negatieve ontwikkelingen op het terrein. Deze houding is zeer betreurenswaardig voor de taal- en culturele verscheidenheid op het Europese continent." De Europese Unie heeft 2001 officieel uitgeroepen tot het Jaar van de Talen. Twaalf maanden lang worden de schijnwerpers gericht op de rijkdom aan talen. Zij vormen een belangrijke component van het culturele erfgoed en zijn van groot belang voor de toekomst van Europa. Alle Europese talen krijgen de nodige aandacht, met inbegrip van zogenaamde regionale talen, talen van minderheden en gebarentalen. De hoofdboodschap van de voorlichtingscampagne Door talen te leren gaan er deuren open en niemand is daar ooit te jong of te oud voor ! is neutraal en niet op één taal of een bepaalde groep talen gericht. Op 30 oktober 1987 keurde het Europees Parlement de resolutie-Kuijpers goed over de bevordering van minderheidstalen in het onderwijs, de media en de communicatie met overheden. Deze resolutie was een grote stap voorwaarts in de erkenning van de minder-gebruikte-talen, zoals het Fries. Het voornemen van de Universiteit van Amsterdam om haar afdeling Friese taal- en letterkunde te sluiten, staat haaks op de doelstellingen het Europees Jaar van de Talen en de resolutie-Kuijpers. De UvA is de enige universitaire instelling in de dichtbevolkte Randstad waar de Friese taal- en letterkunde wordt gedoceerd. Tegen het bezuiningsvoorstel van de academische overheid is reeds veel protest gerezen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?