Persberichten

AA
Europees handelsbeleid ontsnapt aan democratische controle en inzagerecht - Comité 133 vormt echt machts- en beslissingscentrum
Het comité 133 stippelt het Europees handelsbeleid uit. Elke EU-lidstaat heeft een effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het comité. Deze ambtenaren nemen belangrijke beslissingen met betrekking tot handelsdossiers; zoals de besprekingen van de Wereldhandelsorganisatie, het bananenconflict, de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor arme landen en de Amerikaanse heffing op eurostaal. De Raad hakt eventuele politieke knopen door en bekrachtigt de beslissingen van het comité. Sommige voorstellen worden enkel binnen het comité besproken en zonder verdere debatten allemaal tegelijk goedgekeurd door het Coreper (de permanente vertegenwoordigers van de 15 lidstaten bij de Europese Unie). Volgens Staes schiet het comité 133 schromelijk tekort inzake democratische controle en inzagerecht van het publiek in het politieke besluitvormingsproces. Hij stelde hierover vragen aan de Commissie en de Raad. De verwijzing naar de rol die in de Raad wordt gespeeld door de regeringen - die verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlementen - volstaat geenszins. Commissaris Pascal Lamy beseft dit zelf ook wel. Hij pleit voor een parlementaire controle op Europees niveau. "Inspraak van het Europees Parlement zou niet alleen de verantwoordingsplicht met betrekking tot het handelsbeleid maar ook de doeltreffendheid van dit beleid doen toenemen omdat de handelspartners dan zouden beseffen dat de Commissie voor haar onderhandelingen de volledige steun heeft van de democratisch verkozen vertegenwoordigers van de Europese burgers."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?