Persberichten

AA
Europarlementsleden willen ban op kwik in tandheelkunde

Het Europees Parlement heeft positie ingenomen op een voorstel van de Europese Commissie om EU wetgeving in lijn te brengen met een internationaal kwik-akkoord uit 2013: het Minamata Verdrag. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is tevreden over de uitkomst: “Gelukkig wil het Europees Parlement een stuk verder gaan dan het internationale verdrag. Kwik is zeer giftig en hoort niet thuis in een groene en gezonde economie.”

Staes: “Politici vergeten nogal eens dat een internationaal verdrag slechts een wereldwijde ondergrens is. Zo een verdrag is vaak de laagste gemeenschappelijke deler. Niets staat ons in de weg om verder te gaan. Europarlementariërs deelden die mening vandaag, nu de nationale regeringen nog.”

De Europese Unie heeft al eerder geadviseerd om het gebruik van kwik volledig te bannen en in verschillende Europese lidstaten is het tandheelkundig gebruik verboden of beperkt. Een concrete bijkomende maatregel die de milieucommissie van het Europarlement wil zien is ook een verbod op het gebruik van kwik door tandartsen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) bleek deze zomer dat in 2015 in ons land liefst 1,2 miljoen vullingen met kwikamalgaam gebruikt werden. “Gebruik van kwik in thermometers is al lang verboden, maar het kan nog wel steeds in onze mond gestopt worden. Tandheelkunde is goed voor 24% van het totale kwikgebruik in de EU. Het Europees Parlement maakt zich hard voor een totaalverbod in 2022,” aldus Staes.

In België is gebruik bij tandartsen wel toegestaan, al kondigde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) deze zomer aan dat ze laat onderzoeken of een nieuw advies over de zaak nodig is. Staes: “Als het aan het Europees Parlement ligt, is dat onderzoek niet nodig en komt daar een einde aan. Het gebruik van kwikamalgaam voor tandvullingen is op vijf jaar tijd weliswaar met zo'n 40 procent gedaald. Maar vorig jaar bevatte nog steeds één op de vijf vullingen amalgaam.”

Kolencentrales en mondvullingen zijn overigens de voornaamste bron van kwikvervuiling in het milieu. Kwik legt lange afstanden af in de atmosfeer en stapelt zich ook op in de voedselketen (bio-accumulatie).

Zodra de Europese ministers hun gezamenlijk standpunt hebben bepaald, beginnen de onderhandelingen met het Europees Parlement.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?