Persberichten

AA
Europarlementsleden Staes & Maes verwelkomen hervormingsplannen Europese Commissie
Nelly Maes, die destijds de vele fraudegevallen van nabij onderzocht en zelfs met een klacht naar het Brusselse parket trok reageert positief: “De Commissie trekt de juiste lessen uit het verleden. Kinnock’s voorstellen houden duidelijk rekening met de aanbevelingen die de wijzen formuleerden in hun twee rapporten van maart en september 1999 en met de aanbevelingen van het Europees Parlement. Een goede zaak is ook dat de Commissie met het document in de volle openbaarheid treedt. Het document wordt immers ter raadpleging rondgestuurd aan alle Europese instellingen en aan de direct betrokkenen, m.n. de Commissieambtenaren en de personeelsvertegenwoordigers”.

Bart Staes, die zetelt in de parlementaire Commissie Begrotingscontrole en er de woordvoerder is van de 48 groene en regionalistische europarlementsleden reageert eveneens positief: “Het is een klaar en duidelijk plan en de voorgestelde procedure voor zgn. klokkenluiders (zoals Van Buitenen) oogt veelbelovend. Het ontwerp-witboek is bovendien zeer concreet en bevat 84 acties waaraan een strenge tijdstabel is aangehecht. Zo kunnen we als EP-leden de zaak nauwgezet opvolgen.”

De VU&ID Europarlementsleden zijn vooral blij met de voorgestelde regelingen inzake de opvolging van doorlichtingen. Zo komt er een onafhankelijke audit-dienst onder leiding van Kinnock. Maar er komt evenzeer een “audit progress board” die onder leiding van anti-fraude commissaris Schreyer alle uitgevoerde doorlichtingen zal moeten opvolgen en toepassen. “Zo wordt voorkomen dat de audits in één of andere lade geraken en nooit leiden tot concrete actie. Actie wordt meer dan ooit een noodzaak”, zo stelt Staes. Nelly Maes is blij om de regelingen die de politieke benoemingen in de hoogste posten aanpakken: “A1 en A2-posten (directeur-generaal en directeur) zullen worden toegekend op basis van meer objectieve criteria. A1- en A2-posten zijn voortaan ook onderhevig aan evaluatie. Een schijnbaar normale zaak in het bedrijfsleven maar een revolutie binnen de Europese instellingen!.”, aldus Maes.

Staes en Maes zijn tenslotte ook blij met het voornemen de betalingsprocedures te stroomlijnen. Deze hervorming zal er moeten voor zorgen dat de Commissie beloofde subsidies sneller uitbetaalt. “Dat moet de vele NGO’s en de begunstigden van de subsidies van de structuurfondsen als muziek in de oren klinken”, aldus het VU&ID-duo. Revolutionair is ook de totstandbrenging van een centraal databestand waarin alle juridische relaties tussen de Commissie en contracten worden gecentraliseerd: een cruciaal middel om fraude en nepotisme tegen te gaan.

Het document oogt over het algemeen ambitieus, behalve waar gesproken wordt over het M/V-evenwicht. Kinnock belooft het aantal vrouwen in top-functies te verdubbelen. Dat is uiteraard een goede zaak maar het is absoluut onvoldoende gezien nu minder dan 10 procent van de topfuncties bezet worden door vrouwen. Als tweede negatieve punt kan worden gemeld dat de voorstellen inzake een grotere doorzichtigheid al bij al vrij vaag zijn. Een eerste testmoment wordt het voorstel inzake de openbare toegang tot EU-documenten. De Commissie zou reeds eind januari met een voorstel komen. Afwachten dus.

Dit Commissievoorstel is in elk geval een goede start. Of de zaak tot een goed eind wordt gebracht zal afhangen van de concrete formulering van de 85 actiepunten, die elk punt per punt geëvalueerd zullen worden. Ijkpunten daarvoor zijn voor VU&ID de twee rapporten van het comité van wijzen en het verslag Van Hulthen dat het Europees Parlement vandaag over de hervormingsplannen van de Europese Commissie goedkeurde.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?