Persberichten

AA
Europarlement wil strengere eisen olieboringen, maar schrapt moratorium

De veiligheid rond offshore olieboringen moet beter en de financiële aansprakelijkheid voor wanneer het toch fout loopt moet worden geregeld. Dat is de essentie van een vandaag in het Europees Parlement goedgekeurde resolutie. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) lanceerde met zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout het debat rond dit thema in het EP. Staes is dan ook tevreden dat het Parlement nu met hen meegaat om de gaten die in de Europese wetgeving zitten te dichten. “Wat betreft het door ons voorgestelde, maar niet goedgekeurde moratorium op nieuwe diepzee boringen, daar dreigt het EP nu ingehaald te worden door de Europese Commissie. Commissaris Oettinger bevestigde vandaag dat hij de lidstaten volgende week zal oproepen tot een moratorium. Een blunder van formaat van de rechtse krachten in het EP,” aldus Staes.

“Het is spijtig dat de christen-democraten en conservatieven te goed geluisterd hebben naar de lobby van de olie-industrie. Met een nipte meerderheid stemden zij het vorige week door de EP-milieucommissie gesteunde voorstel voor een tijdelijk moratorium op nieuwe diepzeeboringen weg. Een gevaarlijke stemming van de rechtse partijen,” aldus Staes. “Oettinger heeft gelijk als hij vandaag stelt dat de technische oorzaken van de ramp bij de Deepwater Horizon nog niet helemaal gekend zijn. Bovendien wil hij dat eerst de wetgeving in de EU goed geregeld is. Precies wat de groenen in het EP al maanden volhouden. Want de kans op een ernstig ongeluk in Europese wateren is aanzienlijk en Europa is niet voldoende voorbereid op de gevolgen van een ongeluk. Er vinden steeds meer nieuwe boringen plaats, waaronder boringen op dezelfde diepte als in de Golf van Mexico. Dit soort diepzeeboringen zijn onverantwoord zolang er geen duidelijkheid is over veiligheid en aansprakelijkheid.”

Om die reden werd in de milieucommissie vorige week ingestemd met een moratorium zoals de Groenen hadden voorgesteld. Vandaag bleek echter dat niet alle parlementsleden dit advies volgden. Staes: “Ook wij hadden veel contact met de olie-industrie die hevig tegen dit moratorium pleitte. Ondanks het feit dat ze toegaven dat er nog extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ons voorstel was eigenlijk heel gematigd: tot die tijd geen nieuwe boringen. Maar zelfs dat is voor de christen-democraten teveel, ook al gaat het om het beschermen van publieke belangen als ecosystemen.”

Wel stemde het Parlement in om met strengere regelgeving te komen. Staes: “De Europese Commissie heeft nota bene zelf aangegeven dat de Europese regelgeving tekort schiet. Wanneer er iets misgaat bij Schotland - volgens specialisten een reëel risico, terwijl de industrie spreekt van ‘uitdagingen’ - heeft dat grote gevolgen ook voor andere landen. Europese regelgeving is daarom noodzakelijk om veiligheidseisen te stellen en regels te hebben over de financiële gevolgen. De ramp met de Deepwater Horizon van 20 april leert ons dat wanneer je dat soort zaken niet op orde hebt, de ramp alleen maar groter wordt. Ik ben blij dat onze oproep van juni nu beantwoord wordt.”

Staes: “De Europese Commissie komt volgende week woensdag met haar stresstest over wetgeving rond olieboringen en nieuwe voorstellen. Dat zal weer tot nieuw wetgevend werk leiden en zo kunnen we de zee en de kusten beter gaan beschermen tegen onverantwoord gedrag van de oliemaatschappijen.”

Staes: “Het politieke geheugen van de rechtse politici is soms erg kort. Daarom herinner ik hen aan deze feiten: door de Deepwater Horizon ramp stroomde 750 miljoen liter olie maandenlang in een belangrijk ecologisch en economisch gebied, de Golf van Mexico, die een belangrijke waarde had voor biodiversiteit. 20 april 2010 was letterlijk een zwarte dag en pas vijf maanden later, op 19 september jl., werd de oliebron officieel 'dicht' verklaard.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?