Persberichten

AA
Europarlement laat kans op een eerlijker emissiehandelssysteem lopen

“Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur de afgelopen weken platgelopen hebben. Daarmee wordt het klimaat en de maatschappij geschaad.” Dat stelt Groen Europarlementslid Bart Staes na afloop van de stemming in het Europees Parlement over de herziening van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS).

Een plan dat in december nog breed gedragen werd in de milieucommissie, heeft het na enorme druk vanuit de cementindustrie niet gehaald. Staes: “Vandaag lag er een voorstel op tafel om de cementsector niet langer gratis emissierechten te geven, maar ze in plaats daarvan te beschermen door importeurs emissierechten te laten kopen aan de EU-grens.”

De sector heeft de afgelopen jaren miljarden verdiend aan gratis verkregen rechten. Dat terwijl de cementindustrie eigenlijk niet te maken heeft met internationale concurrentie. “Met dit voorstel zou de vervuiler eindelijk gaan betalen zonder dat het hun concurrentiepositie in gevaar komt. De industriële lobby tegen het voorstel was echter enorm. De industrie wil de ‘subsidie’ behouden die ze nooit hadden mogen krijgen. En dat is ze gelukt. Zeer teleurstellend, dat de christendemocratische Europese Vervuilingspartij (EVP) vandaag weer gewonnen heeft, ten koste van het Europees klimaatbeleid” aldus Staes.

Staes stelt dat vriend en vijand het erover eens zijn dat het emissiehandelssysteem in zijn huidige vorm niet goed werkt. Door een enorm overschot aan uitstootrechten is de prijs van 5 euro voor de uitstoot van een ton CO2 ontoereikend om innovatie te stimuleren. Daarvoor is minsten 40 euro per ton CO2 nodig. “Een grondige herziening is hoog nodig. Het emissiehandelssysteem is de enige Europese wetgeving waarmee industriële CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Een goed functionerend ETS is cruciaal willen we onze beloftes onder het Parijsakkoord halen.”

De tekst die vandaag aangenomen is, vormt het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement. Daarmee gaat een onderhandelingsteam onderhandelen met de EU-landen. “Die zijn gemiddeld genomen nog veel conservatiever dan het Europees Parlement. Was er vandaag een goede tekst uitgerold, dan kon je de lidstaten flink onder druk zetten. Het is een enorme teleurstelling dat het Europees Parlement een uitgelezen kans daarop heeft laten lopen, en met een zwakke tekst aan de onderhandelingen begint. Dat belooft weinig goeds voor het eindresultaat en de reparatie van deze pijler van het Europees klimaatbeleid,” aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?