Persberichten

AA
EU toont lelijke januskop aan arme landen
De Europese Unie toonde vandaag weer haar januskop. Mooie verhalen over regulering van de financiële sector, maar in Afrikaanse landen het omgekeerde bepleiten. Mooie verklaringen overde Millenniumdoelstellingen maar ontwikkelingslanden wel samenwerkingsakkoorden (Economic Partnership Agreements, EPA’s) door de strot duwen. Het Europese Parlement heeft zich vandaag geschaard achter de eerste EPA’s met Ivoorkust en enkele Caribische landen verenigd in Cariforum. ‘Onder druk van de Wereldhandelsorganisatie toont Europa zich van de meest neokoloniale kant,’ aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

In december 2007 beklonk de EU de onderhandelingen over EPA’s met alle zogenaamde ASC-ontwikkelingslanden (Afrika, Stille Zuidzee en Caribisch gebied). Dit gebeurde onder druk van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die tegen de speciale handelstarieven voor die landen is. De ASC-landen, veelal voormalige koloniën van Europese landen, kregen onder iets gunstiger voorwaarden toegang tot de Europese markt.

Onder grote druk en massaal protest van de betrokken landen zelf, maatschappelijke organisaties, vakbonden en deskundigen werden de onderhandelingen doorgezet, hetgeen begin 2008 resulteerde in voorlopige akkoorden.

In de definitieve EPA’s moesten ook zaken rond vrijmaking van diensten en openbare aanbesteding, concurrentiebeleid en intellectuele eigendomsrechten worden vastgelegd. Cariform en Ivoorkust zijn de eersten die dat deden.

Staes: "In zijn haast voor het sluiten van nieuwe handelsakkoorden, negeerde de EU de eigen toezeggingen over ontwikkelingsbeleid. De EPA’s komen namelijk zwakke ontwikkelingslanden niet ten goede, integendeel. De nieuwe eurocommissaris voor Handel Catherine Ashton, verzekerde dat de uiteindelijke EPA’s zouden worden bijgestuurd, maar daar is nog weinig van te merken."

Het gerenommeerde Britse ‘Overseas Development Institute’ bestempelde het EPA met Cariforum als ontwikkelingsonvriendelijk. Er zitten weinig garanties in en weinig ontsnappingsclausules voor de betrokken landen, dit ondanks massaal protest in die landen zelf.

"Als het op principes aankomt, staan de Groenen in het EP alleen in het verwerpen van deze manier van zaken doen tussen het economisch machtige Europa en economisch zwakke landen," aldus Staes.

En de EU laat een lelijke januskop zien, meent Staes: "We staan op een week van de G20-top, waar Europese leiders een pleidooi gaan houden voor regulering van de financiële sector en bijvoorbeeld het aan banden leggen van belastingparadijzen. In de ontwikkelingslanden hoeft dat blijkbaar niet. Want in de EPA´s wordt voorzien dat de landen alle financiële diensten volledig moeten liberaliseren. De helft van de Cariforum-landen zijn officieel erkend als belastingparadijzen. Dat betekent dat er dus alweer volop achterpoortjes worden gemaakt voor de handel in allerlei rommelkredieten en zwart geld zonder enig toezicht. Dat is gezien de impact van de huidige crisis onverantwoord en onbegrijpelijk."

Het EP stemde ook over een EPA met Ivoorkust, een land dat volop verwikkeld is in een interne burgeroorlog. Staes: "De Groene fractie in het EP is vandaag de enige die meent dat het ongepast is om onder dergelijke omstandigheden een ingrijpend handelsakkoord met zo´n land af te sluiten."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?