Persberichten

AA
EU stelt stemming over glyfosaat opnieuw uit

De Europese Commissie heeft besloten om een stemming over de vergunning voor het omstreden herbicide glyfosaat nogmaals uit te stellen. De reden hiervoor is dat er wederom geen gekwalificeerde meerderheid (1) bleek te bestaan bij de Europese lidstaten die vandaag over het vergunningsvoorstel voor 9 jaar hadden moeten stemmen. De Europese Commissie had eerder aanbevolen om glyfosaat, het meest gebruikte bestanddeel in onkruidverdelgers, voor de komende 15 jaar goed te keuren. Maar groeiende weerstand in Europese samenlevingen en bij de regeringsvertegenwoordigers leidde ertoe dat de beslissing begin maart de eerste keer werd uitgesteld. Dat gebeurde vandaag opnieuw, nadat de Commissie een verlenging van 9 jaar had voorgesteld. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) reageert tevreden: “Dit is tweede veldslag die we winnen, maar de strijd is nog niet gestreden. Dat gebeurt pas als het middel glyfosaat, en daarnaast vele andere zwaar toxische middelen niet meer in de landbouw en de voedselketen voorkomen.”

Glyfosaat bekend door samengestelde producten als RoundUp (Monsanto) is een landbouwgif dat vrijwel alles doodt waarmee het in aanraking komt: niet alleen gras en (on)kruid, maar ook alle algen, bacteriën en schimmels die essentieel zijn voor een natuurlijke vruchtbare bodem. Dat glyfosaat een schadelijke werking heeft op dieren was al bekend. Daar kwam vorig jaar de analyse bovenop van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC, International Agency for Research on Cancer) dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben.

Staes: “Dit tweede uitstel is een teken dat het massale verzet tegen het opnieuw toelaten van glyfosaat serieus genomen wordt door Europese overheden. Slechts een paar maanden geleden leek het er nog op dat de Europese Commissie en de agro-chemische industrie dachten business as usual te kunnen spelen en die vergunning met de maximale termijn van 15 jaar erdoor te jagen. Dat is gelukkig opnieuw voorkomen. Ik hoop dat dit meer overheden, waaronder België, zal overtuigen om van kamp te wisselen en het gebruik van glyfosaat uit te faseren, op zijn minst door te beginnen met het beperken van de toegelaten toepassingen, zoals het Europees parlement in een begin april goedgekeurde resolutie heeft bepleit.      

Kamerlid Anne Dedry (Groen) vraagt onze federale Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) uitdrukkelijk om zijn kar te draaien. “Ook België moet tegen de toelating van glyfosaat stemmen, want het brengt onze gezondheid in gevaar. De uitgestelde Europese stemming geeft Minister Borsus de tijd om de eindelijk de enige juiste beslissing te nemen”, aldus Dedry.

Staes: “Ik hoop dat de Europese Commissie nu eindelijk begrepen heeft dat het geen enkele zin heeft om voorstellen in te dienen die total geen rekening houden met reële zorgen. Men moet erkennen dat er wel degelijk problemen zijn met dit middel en de wetgeving daarop aanpassen. Beleid van de Europese Unie hoort uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat bij mogelijk gevaar voor de mens, dier of milieu preventieve besluiten genomen moeten worden.  Het voorzorgsprincipe wordt bij de toelating van glyfosaat volledig genegeerd, en dat is onaanvaardbaar.”

In zijn goedkeurde resolutie gaf het Europees parlement al enkele heldere voorzetten, zo verduidelijkt Staes: “Daarin roepen we op om glyfosaat niet toe te staan voor niet-professioneel gebruik, dus niet langer in tuincentra te verkopen, geen toelating te verlenen voor gebruik in of in de buurt van publieke plaatsen, speelterreinen en tuinen, geen toelating te geven wanneer landbouwsystemen van geïntegreerde plaagbestrijding volstaan als onkruidbestrijding, én het gebruik van glyfosaat uit te sluiten bij uitdroging voorafgaand aan de oogst.

Waarschijnlijk zal de Europese Commissie nu met een nieuw voorstel komen waarin ze rekening houdt met deze resolutie, en de vergunningstijd verder wordt beperkt, bijvoorbeeld tot maximaal twee jaar, totdat het Europese chemische Agentschap ECHA zijn rapport over glyfosaat heeft gepubliceerd.   

Meer informatie over de Europese besluitvorming en informatie over de actie om urine van parlementsleden te testen op residuen van glyfosaat.

Een briefing met 7 goede redenen om glyfosaat direct te bannen.

(1) Het besluit over glyfosaat verliep via de zogenaamde comitologie procedure en moest genomen worden door vertegenwoordigers van de Europese lidstaten in het “Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”. Grote lidstaten als Frankrijk en Italië wilden tegenstemmen, en landen als Duitsland, Oostenrijk en Nederland wilden zich onthouden, en dus was er geen meerderheid voor het voorstel van de Europese Commissie.   

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?