Persberichten

AA
EU-plan opvang vluchtelingen te vrijblijvend
Vandaag presenteerde Eurocommissaris Jacques Barrot (Justitie) een gemeenschappelijk Europees programma voor de hervestiging van vluchtelingen. Volgens Bart Staes, Europarlementslid Groen!, is het voorstel een goede stap in de richting, maar nog veel te vrijblijvend.

"In het plan staat dat Europese lidstaten zelf mogen bepalen of en hoeveel vluchtelingen zij opnemen. Het biedt echter geen garanties dat alle lidstaten straks aan het programma meedoen en is daardoor nog te vrijblijvend. Ik vind het een stap in de goede richting, maar het moet complementair blijven aan een gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid, niet in de plaats ervan komen", zegt Staes.

Onder hervestiging verstaat de Europese Commissie het overbrengen van vluchtelingen uit het eerste land van opvang naar een ander land. Het gaat dan vaak om vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land van herkomst, gevlucht zijn naar een van de buurlanden en daar volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) weg moeten, omdat het onveilig voor ze is.

Volgens Groen! kan een Europees hervestigingsprogramma een toekomst voor deze vluchtelingen bieden. "Als het nieuwe programma in de praktijk goed werkt, dan kan het voortaan prima de opvang van uitgenodigde vluchtelingen in Europa coördineren en samenwerken met de UNHCR", aldus Staes.

Toch vindt Staes dat de EU meer moet doen om vluchtelingen op te vangen. In 2008 hebben staten in de wereld aangeboden in totaal 65.000 vluchtelingen te hervestigen. Dat is maar een derde van de wereldwijd 203.000 vluchtelingen die behoefte hebben aan hervestiging. Van die 65.000 werden maar 4.378 vluchtelingen hervestigd in de Europese Unie.

Staes: "Als je de cijfers bekijkt sla je achterover van onbegrip. De EU hervestigt maar 6,7% van de meeste schrijnende gevallen die echt hulp nodig hebben. Terwijl de Verenigde Staten, Canada en Australië de rest van deze vluchtelingen opneemt. De Europese Commissie wil dat de EU meer vluchtelingen gaat opvangen, maar slaagt er nog steeds niet in om echte stappen te zetten".

Groen! wil dat de EU meer hulp gaat bieden aan lidstaten om de uitgenodigde vluchtelingen op te nemen. "België neemt sinds kort een beperkte hoeveelheid vluchtelingen op, terwijl andere lidstaten niemand toelaten. De EU moet ruimere compensatie bieden voor de opname van uigenodigde vluchtelingen door meer middelen uit het Europese Vluchtelingenfonds beschikbaar te stellen", aldus nog Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?