Persberichten

AA
EU-lidstaten zetten licht op groen voor blindehoekspiegel
De vijftien verkeersministers zijn "van oordeel dat het oplossen van het probleem van de dode hoek voor bestuurders van motorvoertuigen één van de maatregelen is die kunnen bijdragen tot het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersongevallen". Vorige zomer hadden ze de Commissie gevraagd zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen om de dobli-spiegel te verplichten in de Europese Unie. In antwoord op een vraag van Staes delen de ministers mee dat ze wachten op "een commissievoorstel terzake, dat met de gewenste prioriteit zal worden behandeld". Een initiatief van de Commissie mag volgens het europarlementslid niet langer op zich laten wachten. De verkeersveilig In de Belgische federatie waren vorig jaar vijftien dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren omdat vrachtwagenchauffeurs hen niet hadden opgemerkt in de zogenaamde dode hoek van hun zijspiegel. Volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zou een vrachtrijder gemiddeld vijf keer per dag een weggebruiker rechts van z'n voertuig niet kunnen zien in de zijspiegel. Als het om grotere voertuigen als vrachtauto's of bussen gaat, hebben deze ongevallen vaak ernstig letsel of zelfs de dood van kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers tot gevolg. Het VU&ID-parlementslid is verheugd over de Europese doorbraak in het dobli-dossier. "Met het oog op verkeersveiligheid is de dode- en blinde hoekspiegel - letterlijk - van levensbelang. Teveel ongevallen worden immers veroorzaakt door chauffeurs die niet of laattijdig merken dat andere weggebruikers zich zeer dicht bij of al naast hun eigen voertuig bevinden. Een betere zichtbaarheid van fietsers en voetgangers is essentieel voor de verkeersveiligheid," aldus nog Staes. "Gezien het grensoverschrijdende karakter van het wegtransport biedt een aanpassing van de richtlijn 71/127/EEG de beste waarborg. De federale en Vlaamse overheid kunnen echter reeds pro-actief optreden en wijzigingen aan hun verkeersreglementen voorbereiden."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?