Persberichten

AA
EU-lidstaten weigeren transparante oplossing voor legeraankopen
De Belgische federatie heeft op 15 december beslist haar legeraankopen niet langer te koppelen aan economische compensaties voor bedrijven in Vlaanderen en Wallonië. In de notificatie van de ministerraad voor een bestelling van nachtkijkers staat: "De Raad bevestigt dat bij toekomstige bestellingen er geen clausule van economische compensaties meer zal zijn." Tot dan streefde de regering ernaar zoveel mogelijk orders van elke miljardenbestelling voor het leger te plaatsen bij "Belgische" bedrijven. Deze compensaties gingen steeds gehuld in een sfeer van protectionisme en affairisme omdat de besluitvorming afwijkt van het marktmechanisme. Het dossier van de F16-gevechtsvliegtuigen en het Agusta-schandaal zijn daar twee schoolvoorbeelden van. Staatssecretaris Danielsson verklaarde dat het vraagstuk van legercompensaties nooit ter sprake is gekomen in de Raad. Zulke beslissingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de respectieve EU-lidstaten. Staes liet duidelijk z'n ongenoegen blijken over het standpunt van de Raad. "Is dit een grap of is dit om te huilen? Terwijl heel Europa zich afvraagt hoe wij ons op defensiegebied als een eenheid moeten gedragen, onder meer na de oorlog in Kosovo, geeft u een dergelijk antwoord. Ik begin mij écht af te vragen waar de Raad voor nodig is. U was afwezig tijdens het mond- en klauwzeerdebat. U was er niet tijdens het debat over de kwijting. En nu scheept u ons af met zo'n antwoord," aldus het verbolgen europarlementslid. Artikel 296 Staes wees de Raad op artikel 296 van het EG-verdrag dat lidstaten toelaat om voor legeraankopen af te wijken van het mededingsbeginsel. Deze bepaling kan echter op voorstel van de Commissie worden gewijzigd mits instemming van de vijftien EU-lidstaten (De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie wijzigingen aanbrengen in de lijst van de producten waarop de bepalingen van lid 1, punt b), van toepassing zijn, die hij op 15 april 1958 heeft vastgesteld). Het VU&ID-europarlementslid zal de Commissie vragen de reikwijdte van artikel 296 te wijzigen zodat de aankoop van legermateriaal in de toekomst op een transparante en marktconforme manier kan verlopen. Aan federaal defensieminister André Flahaut werd gevraagd op de eerstvolgende raad Algemene Zaken voor te stellen het Belgische voorbeeld te volgen en een einde te maken aan nationaal-economische compensaties bij legeraankopen, gezien de concurrentievervalsing en de strijdigheid met de doelstellingen van de Snelle Europese Interventiemacht.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?