Persberichten

AA
EU-lidstaten weigeren standpunt in te nemen over rakettenschild
De president van de Verenigde Staten, George W. Bush, is een uitgesproken voorstander van het anti-rakettenschild (National Missile Defense). Het anti-rakettenschild zou de VS moeten beschermen tegen een raketaanval. "Het project vormt echter een bedreiging voor de veiligheid op het Europese continent," aldus Staes. "De Russische regering wijst op de onverenigbaarheid van het project met het ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missile) uit '72 en de Britse minister voor Buitenlandse Zaken Robin Cook vreest voor een nieuwe wapenwedloop." Het anti-rakettenschild is verscheidene malen aan de orde geweest tijdens besprekingen tussen Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en zijn VS-tegenhangers. Solana heeft daarbij de standpunten weergegeven van een aantal lidstaten betreffende het belang van mondiale stabiliteit middels een overeengekomen veiligheidskader. Over dit onderwerp moet volgens hem omstandig en transparant overleg worden gepleegd tussen de VS en hun Europese bondgenoten. De vijftien EU-lidstaten hebben dus nog steeds geen standpunt bepaald inzake het anti-rakettenschild. Op de vorig jaar in New York gehouden Conferentie tot herziening van het non-proliferatieverdrag heeft de Europese Unie wel het belang van het door de VS en de Sovjet-Unie in '72 ondertekende ABM-verdrag bevestigd als één van de pijlers van de strategische stabiliteit. De Unie acht het wenselijk dit verdrag te handhaven. Europarlementslid Staes zal de Raad vragen zich alsnog duidelijk uit te spreken over de strijdigheid van het Amerikaanse anti-rakettenschild met het ABM-verdrag uit '72. Deze kwestie is veel te belangrijk voor Europa en verdient beter dan een afwachtende houding.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?