Persberichten

AA
EU-budget: exportsubsidies en opkopen melkquota hebben geen zin

De stemming in eerste lezing in het Europees Parlement over het EU-budget 2010 — een kleine 139 miljard euro - is vandaag in mineur geëindigd. Tal van achterhaalde Europese bestedingen in bijvoorbeeld de landbouwsector blijven ongewijzigd.

Het Europees Parlement heeft vandaag weliswaar een blijk van solidariteit met de in zware crisis verkerende melkboeren getoond. Maar het oprichten van een Melkfonds, waaruit boeren een klein beetje financiële steun kunnen krijgen en melkquota kunnen worden opgekocht, heeft uiteindelijk weinig zin. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): “De Europese groenen stelden alternatieven voor: het afschaffen van de 480 miljoen euro aan exportsubsidies voor melk en melkproducten. Het geld dat daarmee vrij zou komen, zou gebruikt kunnen worden voor het oprichten van coöperaties van melkboeren en producenten.”

De exportsubsidies in het Europese budget zijn de groenen al jaren een doorn in het oog, stelt Staes: “In Bangladesh werd een meerjarenprogramma van de FAO opgelegd voor de opbouw van melkproductie. Tegelijkertijd wordt sinds begin dit jaar gesubsidieerd melkpoeder door Europese producenten in dit door natuurcatastrofes en armoede geteisterde land gedumpt. Dat is een bedreiging van Bengaalse melkboeren. Zo’n 17 procent van de internationaal verhandelde melkproducten wordt gesubsidieerd door rijke landen.“

In plaats van met Europees belastinggeld boeren in ame landen kapot te concurreren zou dat geld beter gaan naar boerencoöperaties. Staes: ’Net zoals al gebeurt in de markt van groenten, fruit, wijn en olijfolie, zouden ook melkboeren zich sterker kunnen opstellen tegenover de grootdistributie, supermarkten en melkverwerkende bedrijven als Nestlé en zo een betere prijs voor hun producten kunnen onderhandelen. Het is eerlijker voor de boeren bij ons en elders, en goedkoper voor de belastingbetaler. Helaas hebben de rechts-conservatieve krachten in het EP dit nog altijd niet begrepen.“

De 280 miljoen euro extra die de Europese Commissie aan de melkboeren aanbiedt zal geen soelaas bieden voor de melkcrisis. Een melkboer kan voor dat geld hooguit een nieuwe filter voor zijn melkmachine kopen. Dit zogenaamd laatste redmiddel voldoet niet om het gat tussen de huidige marktprijs van 20 eurocent per liter en de kostprijs van 40 cent te dichten.

Green New Deal
Hoewel de grote lijnen in het Europese budget volgens de groenen nog steeds in de verkeerde richting gaan, ondanks de energie-, voedsel- en klimaatcrises, zijn er ook wat lichtpunten. In enkele belangrijke budgetlijnen slaagden de groenen erin te laten goedkeuren dat er een deel van de uitgaven moet gaan naar duurzame en milieuvriendelijke maatregelen, met een expliciete vermelding van de Green New Deal, die tot doel heeft om economische, sociale en ecologische vereisten met elkaar te verzoenen. Ook wordt er meer geld voorzien voor economisch achtergebleven Europese regio’s.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?