Persberichten

AA
EP steunt strenge aanpak illegale handel
Deze ochtend stemde de milieucommissie in met voorstellen van de Groene rapporteur Caroline Lucas om de handel in illegaal hout aan te pakken (*). Europarlementslid Bart Staes is verheugd dat een meerderheid instemde met het aanscherpen van de slappe voorstellenvan de Europese Commissie.

Als het aan de Europarlementsleden ligt dan komt er een verbod op de handel in illegaal hout. Dat klinkt logisch, maar nu is dat er nog niet.

"Eindelijk. Samen met andere collega's vroeg ik de Europese Commissie al jarenlang om een einde te maken aan de handel in illegaal hout(**). Elk jaar verdwijnen er wereldwijd zo´n 26 miljoen voetbalvelden aan bos. Een groot deel van het illegale hout komt op de Europese markt terecht. Plant- en diersoorten en de lokale bevolking die afhankelijk is van de bossen, zij betalen de prijs. Gelukkig gaan we daar nu iets aan doen", aldus Staes.

Jarenlang heeft de Europese Unie grote woorden gesproken over het aanpakken van illegale houtkap, maar ondertussen is de EU zelf wel één van de grootste markten geweest voor het illegale hout. Dat gaat nu veranderen. De Europarlementsleden stemden in met strenge maatregelen. De hele keten van houthandelaren wordt nu verantwoordelijk voor de herkomst van het hout en niet slechts een deel ervan, zoals de Europese Commissie eerder voorstelde.

Staes: "De afgelopen tijd stuurden heel veel bezorgde burgers me brieven, kaarten en e-mails met de vraag deze problematiek nog nauwer op te volgen. Heel terecht, want ontbossing is verantwoordelijk voor eenvijfde van de klimaatverandering. Bossen zijn de longen van de aarde. De publieke druk heeft effect gehad, we gaan de handel in illegaal hout nu eindelijk aanpakken. Ik wil geen splinter illegaal hout meer op de Europese markt".

De milieucommissie van het EP stemde voor strenge controle op de naleving van de voorschriften. Dat betekent dat handelaren ook echt moeten aantonen waar hun hout vandaan komt. De strafrechtelijke sancties, waarmee de milieucommissie instemde, geeft de wetgeving scherpe tanden.

(*) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-418.093&secondRef=01&language=NL

(**)http://www.bartstaes.be/fractie.php?id=344 http://www.bartstaes.be/news.php?id=317 /nl-BE/oldarticle/1339

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?