Persberichten

AA
EP-lid Staes vraagt breed debat over onhoudbaarheid non-vaccinatiebeleid MKZ
De dramatische toestand in het Verenigd Koninkrijk toont duidelijk aan dat de toestand onhoudbaar is. De overheid moet nu volgens VU&ID-europarlementslid Bart Staes alles in het werk stellen om de MKZ-epidemie een halt toe te roepen. Dit is zowel van belang voor de landbouwers als voor andere economische sectoren, zoals het toerisme. Bovendien is het totaal onethisch op een massale wijze (gezonde) dieren te vernietigen en te verbranden zonder dat ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Er is dringend nood aan een evaluatie en bijsturing van het non-vaccinatiebeleid in de Europese Unie. Staes neemt alvast samen met z'n groep Groenen/Europese Vrije Alliantie een initiatief om hierover volgende week een debat te organiseren tijdens de plenaire Straatsburgvergadering. "Vaccinatie is een effectieve methode om besmettelijke ziekten bij mens én dier te bestrijden," aldus het europarlementslid dat daarom pleit voor: 1) de onmiddellijke toepassing van ringvaccinatie bij een uitbraak van de ziekte Dit hoeft niet te betekenen dat de ingeënte dieren ten dode zijn opgeschreven. De gevaccineerde dieren in de ring zelf vormen immers geen gevaar meer. Eventuele besmette dieren worden minder ziek en het virus dat ze dragen wordt minder actief. Het is onnodig de ingeënte dieren direct te doden of te vernietigen. Voor de slacht bestemde dieren kunnen gewoon worden afgemest of op een iets lager gewicht worden geslacht. Het vlees van deze dieren kan probleemloos worden opgegeten. Dat geldt na een korte wachttijd eveneens voor melk. 2) een algemeen entprogramma Bij gebrek aan voldoende vaccins kan worden gestart met een selectief programma in risicogebieden om uitbreiding van de MKZ-epidemie te voorkomen. 3) de snelle optimalisering van een merkervaccin Merkervaccins zijn vaccins die een beschermende immuniteit veroorzaken. Aan de hand van laboratoriumtests kan deze immuniteit duidelijk worden onderscheiden van de immuunrespons na een natuurlijke besmetting. Handelsbeperkingen ten aanzien van gevaccineerde dieren worden dus overbodig indien met zekerheid kan worden uitgesloten dat gevaccineerde dieren ook besmet zijn met het eigenlijke MKZ-virus.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?