Persberichten

AA
EP-Lid Bart Staes betreurt afwijzend stemgedrag CVP- en VLD-europarlementsleden over mogelijke invoering Tobin-taks op speculatieve kapitaalbewegingen
Het dagelijkse volume van de transacties op de wisselmarkten in de wereld bedraagt 1800 miljard dollar, dit terwijl het jaarlijkse mondiale volume van de reële handel in goederen en diensten circa 6000 miljard dollar bedraagt. Dit is dus het equivalent van 4 dagen financiële speculatie !!!

De voorbije jaren leerden ons dat de plotselinge toestroming of opneming van speculatief kapitaal de ineenstorting van het financiële en bancaire stelsel van talrijke landen heeft veroorzaakt, met alle ernstige economische en sociale gevolgen van dien (zoals in 1997 in Oost-Azië). Meer en meer wordt duidelijk dat de ongelijkheden en de extreme armoede als gevolg van de door de financiële markten beheerste neoliberale mondialisering explosief aan het toenemen is. Ook de Europese economie is in toenemende mate afhankelijk van de werking van totaal gedereguleerde financiële markten.

Velen vinden deze toestand uiterst zorgwekkend en zoeken dan ook naar middelen om speculatieve kapitaalbewegingen een halt toe te roepen of minstens via een lage belasting een deel van dit speculatieve geld te gebruiken voor waardevolle investeringen in milieu, ontwikkeling en onderwijs in de hele wereld.

Het voorstel van Nobelprijswinnaar Tobin circuleert reeds jaren in kringen die zich kritisch opstellen tegenover de toenemende globalisering en met argusogen de ontwikkelingen volgen binnen de Wereldbank, het IMF en de Wereldhandelsorganisatie. Het voorstel stuit steeds weer op praktische bezwaren. Tegenstanders van de idee opperen telkens dat het voorstel niet haalbaar is, dat zo’n voorstel er moet komen op wereldvlak en dat zelfs een kleine belasting op speculatieve kapitaalbewegingen een heuse kapitaalvlucht tot gevolg zal hebben naar off-shore constructies op ver afgelegen eilanden.

Bart Staes en de andere indieners van de vraag aan de Raad en de Commissie dienden een gezamenlijke ontwerp-resolutie in waarin ze heel voorzichtig de Europese Commissie verzochten binnen een half jaar een haalbaarheidsstudie te presenteren. De tekst stelt duidelijk dat de Tobin-tax als één instrument uit een pakket kan helpen de internationale financiële wereld te stabiliseren. De stellers zijn van mening dat een kapitaalheffing inderdaad niet tot de EU beperkt kan blijven en daarom moet de G7 erbij betrokken worden, evenals het IMF, dat in de herfst vergadert. Al bij al een heel bescheiden stellingname. Toch was dit een brug te ver voor de conservatieve fractie van christen-democraten en liberalen. De Vlaamse christen-democraten en liberalen zorgden samen met hun fracties ervoor dat zelfs de idee van een haalbaarheidssstudie van de kaart werd geveegd. Dat blijkt uit de stemanalyse van de stemming die op 20 januari in Straatsburg plaatsvond:

Paragraaf 9 die stelde dat “Het Europees Parlement verlangt dat de Commissie binnen zes maanden een verslag opstelt over de wenselijkheid en haalbaarheid van een belasting op het speculatieve kapitaalverkeer, waarbij zij meer bepaald bestudeert hoe een dergelijke belasting concreet zou kunnen worden ingevoerd” werd goedgekeurd door de parlementsleden van VU-ID (Maes, Staes), SP (Van Brempt, Van Lancker) en Agalev (Sorensen, Vander Taelen). VLD (Beysen, De Clercq, Sterckx) én CVP (Smet, Thyssen, Johan Van Hecke) stemden tegen. Blokker Frank Vanhecke onthield zich.

De paragraaf die de Commissie en de Raad verzoekt “in voorbereiding op de volgende jaarlijkse bijeenkomst van het IMF een stellingname over deze onderwerpen te publiceren en in te dienen bij het Europees Parlement” werd door de parlementsleden van VU-ID, SP, Agalev én CVP goedgekeurd. Ook Dirk Sterckx keurde deze paragraaf goed. Beysen en De Clercq stemden tegen terwijl Blokker Vanhecke zich eens te meer onthield.

De eindstemming werd een heuse triller : 223 parlementsleden stemden voor de resolutie, 229 tegen bij 36 onthoudingen. VU-ID, SP en Agalev steunden de door Bart Staes e.a. ingediende resolutie. VLD en CVP stemden tegen . Frank Vanhecke had ééns te meer geen mening. VU-ID Europarlemenslid betreurt de houding van het Europees Parlement. Hij zal evenwel samen met zijn collega’s uit de intergroep "Belastingen, Fiscaliteit en mondialisering” het debat over de invoering van de Tobin-taks, het beheersen van de kapitaalbewegingen en het beperken van de schade die door financiële speculatie steeds meer en meer landen en volkeren treft in het Europees Parlement blijven aanzwengelen. Een verloren veldslag is geen verloren oorlog.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?