Persberichten

AA
Een juiste stap in de richting van Europese bescherming voor werknemers in de digitale economie


De arbeidswetgeving in de EU moet transparanter en uniformer worden. Dat is de essentie van het rapport dat de Commissie Tewerkstelling en Sociale Zaken in het Europees Parlement vandaag goedkeurde. Het is de eerste officiële reactie van het Europees parlement op de Europese Richtlijn over de Europese arbeidsmarkt, die voorgesteld werd door de Europese Commissie in december 2017. Bart Staes, Europees Parlementslid (Groen): “Dit is een belangrijke stap richting een betere bescherming voor werknemers. Het is van essentieel belang dat we de wetgeving moderniseren om misbruik van werknemers, die toe is genomen sinds de uitbreiding van de EU richting Oost-Europa en ook door allerlei nieuwe arbeidsvormen die samenhangen met de digitale economie, tegen te gaan. Het misbruik veroorzaakt scheefgroei en versterkt een gevoel van onrecht dat zich dan weer tegen de EU als geheel keert, omdat mensen het gevoel hebben dat Europa niets doet om hen te beschermen.”

De onderhandelingen met de Commissie en de Raad (triloog) beginnen binnenkort met het oog op een mogelijk akkoord begin 2019. Staes: “Als we dit tot een goed einde kunnen brengen dan zullen bijvoorbeeld mensen die parttime werken, zij die een contract hebben voor heel korte termijn of zij die werken onder nieuwe vormen zoals on-demand werk, veel meer duidelijkheid hebben wat betreft hun rechten. Van Uber en Deliveroo tot allerlei soorten jobs met nieuwe soorten contracten, werknemers zullen eindelijk hun rechten beter kunnen begrijpen en vervolgens ook afdwingen.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?