Persberichten

AA
Een grote stap voorwaarts in de strijd tegen bacteriële resistentie


Het systematische preventieve gebruik van antibiotica bij dieren en dus vooral de veeteelt, moet verboden worden. Dat is de kern van een nieuw pakket maatregelen die Europees Parlement vandaag goedkeurde. “We zijn blij om te zien dat onze lange strijd om de bijdrage van de landbouwsector inzake bacteriële resistentie aan te pakken vandaag eindelijk vruchten afwerpt”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Een te intens gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij vele microben. Dat maakt het bestrijden van bacteriën met antibiotica steeds moeilijker en op termijn misschien zelfs onmogelijk. Staes: “We weten dat België vooroploopt wat betreft de menselijke consumptie van antibiotica. Dat is op zich al problematisch, maar naast het grote menselijke gebruik, vormt ook het onoordeelkundig en overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt een groot onderdeel van het probleem.”

Staes: “Daarom is een verbod instellen op het (preventief) gebruik van menselijk antibiotica in de diergeneeskunde een eerste noodzakelijke stap. Ook het feit dat als er 1 dier ziek is, de hele kudde moet behandeld worden, moet ingeperkt worden. Voortaan moet elk voorschrift voor antibiotica ook samengaan met een klinisch onderzoek door een veearts en kan dat niet zomaar op basis van eerdere standaard gezondheidsonderzoeken gebeuren.”

Alleen door het aanpakken van het systematisch en preventief gebruik van antibiotica én het totaal verbieden van het preventief gebruik van medicatie kunnen we garanderen dat die medicijnen voor ons werken wanneer we het nodig hebben. Antibiotica vormt een essentieel onderdeel van de moderne geneeskunde en mogen bij dieren in de veeteelt alleen als laatste redmiddel gebruikt worden. Staes: “Uiteindelijk vormt bacteriële resistentie van microben een bedreiging voor ons allemaal, zowel mens als dier. Volgens een rapport van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en EFSA zijn resistente bacteriën in mensen, dieren en voeding een wijdverspreid en groeiend probleem en sterven daardoor jaarlijks zo'n 25.000 Europeanen. DE kosten in de medische sector swingen de pan uit.”

“Een belangrijk gevolg is dat deze beperkingen onvermijdelijk druk zullen zetten op de grootschalige, industriële landbouw waar dieren vaak in schrijnende omstandigheden leven. Zonder het routineus gebruik van antibiotica zullen boeren betere praktijken moeten hanteren die de levenskwaliteit van dieren in heel Europa ten goede zal komen. Het is een grote overwinning, niet alleen voor de publieke gezondheid, maar dus ook wat betreft dierenwelzijn”, aldus Bart Staes.

Deze maatregelen, het resultaat van de “triloogonderhandelingen” tussen de drie Europese instituten, zou aangenomen worden door de Raad nog voor het einde van dit jaar. Het pakket zou dan in werking treden ten laatste tegen 2022.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?