Persberichten

AA
Duitsland en Turkije schenden verdrag chemische wapens - Cynisme van Louis Michel kent geen grenzen
Gezien de dramatische gebeurtenissen in de Turkse gevangenissen en het aanhoudend gebruik van chemische wapens in Koerdistan werpt Michels bekentenis opnieuw een donkere schaduw op het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Het argument dat "er geen elementen bekend zijn die enig ander dan dit toegelaten gebruik (ordehandhaving/nvdr) aantonen", moet mensenrechtenactivisten bijzonder wrang in de oren klinken. Berichten over foltering, mishandeling en geweld tegen de burgerbevolking zijn immers schering en inslag in Turkije. Het zal voor hen een hele geruststelling zijn dat het "iets" betreft dat door de diensten van Michel verder wordt opgevolgd. Over het gebruik van Duitse granaatkoppen tegen de Koerdische PKK-beweging op 11 mei '99 weigert de minister van Buitenlandse Zaken duidelijkheid te scheppen. Hij verwijst naar de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens, waarvan Turkije deel uitmaakt. "Dit land is er dus aan gehouden het verdrag na te leven, alle relevante activiteiten hiermee te declareren en wordt ingevolge het verdrag onderworpen aan een verificatie-regime," aldus Michel. Elke formele klacht door een betrokken staat dient dus ook noodzakelijkerwijze via de OVCW-procedures te gebeuren. Staes zal de Belgische regering vragen op basis van het OVCW-verdrag informatie in te winnen over de chemische wapens in Turkije en Koerdistan. Het gebruik ervan is duidelijk in strijd met artikel 1 van het verdrag. De bouw van een militair laboratorium in Turkije door het Duitse ministerie van Defensie dient voor doeleinden op het vlak van bescherming tegen aanvallen met chemische wapens. "Gezien de geopolitieke ligging van Turkije is het opstarten van een dergelijk laboratorium niet abnormaal (denk maar aan het feit dat Irak en Iran chemische wapens hebben gebruikt gedurende hun conflict)," zo verduidelijkt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken in z'n antwoord. Louis Michel merkt nog op dat België "in Peutie eveneens een laboratorium heeft voor de bescherming tegen chemische wapens". Deze uitspraak tart volgens Staes elke verbeelding, gezien de politieke en maatschappelijke situatie in Turkije. "Hoelang zal de minister de mensenrechtenschendingen en gewelddaden in Turkije en Koerdistan blijven toedekken met de mantel der geopolitieke liefde?"
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?