Persberichten

AA
Duitse regering gijzelt uitvoering klimaatakkoord


Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, vindt dat de EU-ministers van Milieu een grote kans laten liggen om de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens zodanig te verminderen dat Europa op termijn zou kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. “Duitsland laat het al afweten één dag nadat het de klimaatwetenschappers van het IPCC op indrukwekkende wijze opriepen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius.”

Onder druk van de Duitse regering en de auto-industrie zijn de EU-ministers van Milieu het dinsdag eens geworden over een afgezwakt standpunt voor een Europese CO2-regeling voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Ze willen de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2030 met 35 procent verminderen. Voor lichte bedrijfswagens gaat het om 30 procent. Het Europees Parlement vindt dat te weinig en wil voor beide een reductie van 40 procent. De onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie gaan binnenkort van start.

"De Duitse bondskanselier Angela Merkel saboteert de strijd tegen klimaatverandering”, zegt Staes. “Er zijn veel snellere veranderingen noodzakelijk dan de Duitse regering nu mogelijk maakt. Een gemiste kans die ons duur komt te staan wanneer de opwarming van de aarde verder doorzet.”

Het standpunt dat de Raad van Ministers gisteren innam, werpt een schaduw op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Katowice, Polen, in december. 

CO2-standaarden voor personenwagens en lichte voertuigen zijn één van de maatregelen die Europa het minst kosten en het meest opleveren in de strijd tegen klimaatverandering. Analyse wijst uit dat ambitieuzere doelstellingen de Europese economie juist een boost kunnen geven.

Staes: “Merkel zit volledig onder de plak van de Duitse auto-industrie. Die wil met onredelijke argumenten zoveel mogelijk winst uit oude technologie halen. De Europese auto-industrie blijft de noodzakelijke investeringen op deze manier voor zich uitschuiven. In het licht van de klimaattop in Katowice later dit jaar is dit een regelrechte blamage voor al wie het goed meent met planeet Aarde."

Om de Parijse klimaatdoelen te halen moet Europa naar een nul-uitstoot in 2050. Juist in de transportsector is de grootste winst te behalen. De transportsector valt, samen met huisvesting en landbouw, niet onder het emissiehandelssysteem en moet dus aparte doelstellingen halen.

België vaardigde geen enkele minister af naar de raadsvergadering gisteren. Dat is schuldig verzuim. Waarschijnlijk hadden de vier excellenties het te druk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een land dat zich op zo'n belangrijke Ministerraad laat vervangen door een hoge diplomaat geeft een bijzonder slecht signaal aan de anderen. Temeer er ook een discussie over het wegwerken van de plastictroep geagendeerd stond. Het moge duidelijk zijn: de Belgische en regionale regeringen bewijzen enkel lippendienst aan een beter klimaat of een properder planeet. Als ze moeten beslissen tot actie tekenen ze afwezig!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?