Persberichten

AA
Door gebrek aan visie laat Vlaamse overheid vissers verzuipen

De Vlaamse visserij is ten dode opgeschreven als er niet dringend een doordacht reconversieplan komt voor de visserijsector. Het ontbreekt de Vlaamse overheid — en in het bijzonder minister-president Kris Peeters, bevoegd voor visserij — nog steeds volledig aan een lange termijn visie.

Het Instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO) stelde vandaag nabij de vismijn in Oostende een reeks alternatieve visserijmethoden voor die hun deugdelijkheid hebben bewezen. Het zijn technieken die al lang bestaan, maar die in Vlaanderen nooit werden gestimuleerd door de overheid. Dit terwijl al jaren bekend is dat de Vlaamse boomkorvloot economische en ecologisch niet rendabel is op lange termijn. Groen! Roept Kris Peeters dan ook op om de voorstellen van ILVO ondubbelzinnig te omarmen en te gebruiken.

Afgelopen jaar was een zeer slecht jaar voor Vlaamse vissers: vele gingen failliet of werden overgekocht door Nederlandse reders. De Vlaamse vloot bestaat nog altijd voor 90 % uit boomkorschepen. Boomkorschepen gebruiken 4 tot 5 liter brandstof per kilo gevangen vis. Met de hoge olieprijzen - die zullen niet zo laag als vandaag blijven - komen reders niet meer uit de kosten. Andere vismethoden verbruiken veel minder brandstof.

En ook ecologisch is de boomkor niet duurzaam. De boomkorvisserij in Vlaanderen zit op 80 % bijvangsten: op elke duizend kilo vis, wordt 800 kilo vis en zeedieren dood weer in zee gegooid (omdat ze te klein zijn of niet tot de soort behoort waarvoor de reder een quotum heeft). Dat cijfer moet volgens een besluit van de Europese Commissie omlaag naar 15 %. Tegen 2012. Met de voorstellen van de Vlaamse overheid zoals die er tot voor kort lagen, halen we hoogstens 50 % bijvangst.

In het Nationaal Strategisch Plan voor de visserij van de Vlaamse overheid (overigens ruim een jaar te laat goedgekeurd) bezingt de Vlaamse regering wel de duurzaamheid.

Maar in praktijk komt het neer op het voorzien van een groene schaamlap voor de boomkorvloot door wat technische aanpassingen te financieren en er het woord eco aan toe te voegen. Een vloot die nog steeds grotendeels uit ‘ecokorschepen’ bestaat heeft geen toekomst.

De Vlaamse overheid en de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO), presenteren zich als vriend van de visserijsector. Het tegendeel is waar. De overheid moet reders helpen omschakelen, maar laat dat al jaren na. De Vlaamse regering heeft hiervoor een gigantische pot subsidies voor handen: de middelen uit het Europees Visserij Fonds (EVF). Jammer genoeg wordt hierbij niet resoluut gekozen voor een afbouw van de boomkor en investeringen in duurzame, alternatieve visserij.

De Vlaamse regering moet ook dringend openheid van zaken geven in de dubieuze rol van de SDVO.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?