Persberichten

AA
Copyright Richtlijn: een goede basis voor een betere bescherming van artiesten


Europees Parlementslid Bart Staes is tevreden met het resultaat van de stemming over de "Copyright Richtlijn" deze middag in het Europees Parlement. De uiteindelijke tekst werd goedgekeurd met een zeer ruime tweederde meerderheid: 438 stemmen voor, 226 tegen. “Dit levert ons een bijzonder comfortabele positie op in de onderhandelingen met de Raad”, reageert Staes.

Staes: “Ik steun de alternatieve voorstellen van rapporteur Voss. Hij komt voor een heel groot deel tegemoet aan de grootste zorgen die de afgelopen maanden terecht werden geuit. Zo ontstond er veel discussie over Artikel 11 en Artikel 13, respectievelijke de zogeheten link taks en de upload filters.”

De alternatieven die door rapporteur Voss werden voorgesteld na een eerste stemming in juli, werden vandaag allemaal aangenomen. Ze zorgen voor een aantal belangrijke beschermingsmaatregelen en garanties die eerder niet in zijn rapport stonden. Zo moet het automatisch blokkeren van content vermeden worden. Individuele gebruikers worden beter beschermd, de lasten voor het nemen van een licentie liggen voornamelijk bij de serviceproviders. Creatievelingen, zoals journalisten, auteurs en (uitvoerende) muzikanten en componisten zullen een eerlijkere vergoeding kunnen krijgen voor het gebruik van hun content.

Er zijn ook een aantal problematische elementen uit de originele tekst van de commissie Juridische Zaken verwijderd, waaronder het gebruik van automatische herkenningssoftware.

Staes: “Een laatste, maar niet onbelangrijk, element is de verwerking van klachten over de schending van auteursrecht. Zo moeten serviceproviders een snel en effectief klachtenmechanisme creëren die gebruikers de kans geeft om verwijdering van content aan te vechten. Dit mag niet gebeuren door een automatische ingreep door een computer, maar telkens met menselijke betrokkenheid.”

De volgende stappen

Nu kunnen de onderhandelingen tussen het Parlement, de Commissie en de Raad van start gaan. Voor de groenen zal Julia Reda deze onderhandelingen nauwlettend opvolgen.

“Er zijn zeker een aantal zaken die nog wat meer verduidelijking vereisen. Deze fijnstelling kan gebeuren tijdens de onderhandelingen. Na de triloog moet het bereikte akkoord voorgelegd worden aan het EP en finaal goed- of afgekeurd worden. De essentie blijft een betere en eerlijke bescherming en vergoeding voor creatievelingen en auteurs die nu nog vaak de zwakke partij zijn en te weinig bescherming genieten. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele rechten van de mens”, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?