Persberichten

AA
Commissie onderzoekt BSE-steunmaatregelen
"De nationale steunmaatregelen zijn een gevolg van de onwil van de vijftien landbouwministers om een uniforme BSE-regeling uit te werken voor de Europese Unie," zo verklaart Staes. "Nochtans beseft iedereen dat ze leiden tot concurrentievervalsing in de veehouderij. De Commissie en de Raad werden reeds tijdens de plenaire zitting van januari 2001 uitdrukkelijk gewaarschuwd voor dit risico, maar gingen niet in op de suggestie een gemeenschappelijk kader te creëren voor de financiële gevolgen van de BSE-crisis." Fischler deelt mee een kennisgeving te hebben ontvangen van Frankrijk betreffende een ontwerp-BSE-steunmaatregel. Twee dagen na de mislukte landbouwraad van maandag 26 februari had de Franse regering immers beslist om 8,5 miljard frank vrij te maken voor steun aan de door BSE-crisis getroffen veehouders. Deze maatregel moet vooraf aan de Commissie worden meegedeeld met een gedetailleerde motivatie én kan pas in werking treden nadat de Commissie groen licht heeft gegeven. "In nauwe samenwerking met de Franse autoriteiten onderzoekt de Commissie dit ontwerp momenteel in het licht van artikel 87 van het EG-verdrag. Zij kan dus nog niet zeggen welk besluit zij zal nemen over de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke mededingingsregels. Momenteel zijn ook door Italië, Ierland, Spanje (op het niveau van de autonome Gemeenschappen) en Duitsland (op het niveau van de Länder) soortgelijke maatregelen gemeld," aldus nog Fischler. "Al deze maatregelen worden door de Commissie nog onderzocht, en zij kan derhalve nog geen oordeel uitspreken over de verenigbaarheid ervan met de voorschriften." Ook de Vlaamse regering heeft bij de Commissie melding gemaakt van BSE-steunmaatregelen, rechtstreeks en via de Permanente Vertegenwoordiging van de Belgische federatie.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?