Persberichten

AA
Collega-parlementslid Bové Canada uitgezet: vrijheid van meningsuiting over CETA?

 

De Europese groene fractie stuurde vandaag een brandbrief naar de voorzitter van het Europees parlement Martin Schultz, als gevolg van het besluit van de Canadese autoriteiten om groen-collega parlementslid José Bové de toegang tot het land te ontzeggen. Europees parlementslid Bart Staes: “Ik denk dat men soms een wat naïeve voorstelling heeft van het – neoliberale - beleid van de Canadese regering. Net als Canadezen een verstoord beeld hebben over het – neoliberale - beleid van de EU. Hoe men vandaag met collega Bové omgaat, illustreert dat.”

Bové wilde naar Montréal reizen omdat hij was uitgenodigd door enkele Canadese organisaties (onder andere: Council of Canadians, le Réseau québécois sur l'Intégration continentale (RQIC), Vigilance OGM, l'Union nationale des fermiers en l'Union paysanne). Hij zou op een conferentie spreken over het vrijhandelsakkoord CETA dat de EU en Canada op 27 oktober willen ondertekenen. 

Staes: “De uitwijzing van Bové is geen klein bier. Het toont het ongemak aan van bepaalde politieke leiders, die zich klaar maken voor de plechtige ondertekening van het CETA-akkoord op 27 oktober, waar zeer veel bezwaren tegen bestaan. Dat men stokdoof blijft en zelfs desinformatie verspreidt, zoals onlangs nog minister Kris Peeters met zijn op veronderstellingen gebaseerde studie, een debat censureren is wel een stap té ver. De voorstanders van CETA zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd in de vrijheid van handel in goederen en diensten, en niet die van meningsuiting. We kunnen misschien binnenkort noodtoestand maatregelen uitvaardigen om de meningsuiting en vrijheid van vergadering te beperken, om zo nog makkelijker een bepaalde ultra-liberale vorm van vrijhandel uit te rollen? We hebben vandaag ook weer gezien hoe de twee grote politieke families de behandeling van CETA nog voor het eind van het jaar door het Europees parlement willen drukken, zonder al teveel vervelend democratisch debat.”

Groen en Ecolo sturen morgen een gezamenlijke brief naar alle bevoegde Belgische ministers om zich niet onder druk te laten zetten om het CETA akkoord te ondertekenen.  

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?