Persberichten

AA
Circulaire Economie | Milieucommissie maakt voorstel tot afvalverwerking ambitieuzer


“De Europese afvalwetgeving gaat flink op de schop als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt. Het storten van afval is niet meer van deze tijd. Het zit boordevol grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook het verbranden van afval wil de milieucommissie aan banden leggen. Vlaanderen is al koploper in afvalsortering en krijgt nu ondersteuning in het afval- en materialenbeleid dat eerst afval wil voorkomen, dan hergebruiken, dan recycleren en pas in laatste instantie verbranden,” aldus Groen Parlementslid Bart Staes.

De milieucommissie van het Europees Parlement stemde vandaag over de afvalzijde van het circulaire economie voorstel dat eind 2015 in afgezwakte vorm door Frans Timmermans werd gelanceerd. Staes: “Het Europees Parlement gaat grotendeels terug naar de voorstellen van Timmermans’ voorganger en scherpt die op een aantal punten zelfs verder aan.”

De wetgeving die vandaag ter stemming voorlag, is veelomvattend. Staes: “Vier wetten worden tegelijkertijd herzien. Het betreft uitgewerkte regels over hoe lidstaten en producenten moeten omgaan met elektronisch afval, giftig afval, verpakkingen, voedselresten, afvalsortering, stortplaatsen en nog veel meer.”

Staes is met name te spreken over de vrijwel volledige uitfasering van het dumpen van afval: “In 2030 mag nog maar 5% van ons huishoudelijk afval in stortplaatsen verdwijnen. Dat is ambitieus. Helemaal omdat het gecombineerd is met een hogere doelstelling voor het recyclen van afval (70%). Zo voorkom je dat lidstaten al het afval gaan verbranden en je van de regen in de drup terecht komt."

Staes: "Vlaanderen loopt met zijn afval- en materialenbeleid voorop en wordt internationaal vaak als een voorbeeld beschouwd. Met dit voorstel ondersteunen we de inspanningen die al geleverd zijn en leggen we de lat voor de circulaire economie in Europa en internationaal zo hoog mogelijk.”

Na de stemming van vandaag volgt een plenaire stemming in maart. De uitkomst van die stemming vormt het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement. De tekst van vandaag is zo breed gedragen dat er geen grote veranderingen worden verwacht. Nadat ook de lidstaten hun positie hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen voor de uiteindelijke wetteksten beginnen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?