Persberichten

AA
Circulaire Economie - Europese Commissie moet sterk voorstel afleveren tegen eind 2015

Het rapport Circulaire Economie werd vandaag aangenomen door het Europees Parlement. De centrale eisen zijn minder afval, betere productontwikkeling, minder afhankelijkheid van import van ruwe materialen en meer groene jobs creëren. Dit rapport kwam er nadat de Europese Commissie haar eigen wetgevende voorstel rond circulaire economie terugtrok. Het Europees Parlement roept de Commissie op om met een echt ambitieus nieuw voorstel op de proppen te komen. Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: "Nu het rapport ook goedgekeurd werd door een grote, partij-overschrijdende meerderheid in het EP, ligt de lat voor Timmermans om met een ambitieuzer voorstel te komen tegen eind 2015 een stuk hoger. Er werden heel wat groene voorstellen overgenomen en het rapport gaat veel verder dan het oorspronkelijke commissievoorstel."

Zo stelt het rapport dat de EU volledig duurzaam moet produceren tegen ten laatste 2050 en worden er bindende doelstellingen voor het reduceren van afval uitgezet tegen 2025. Vanaf 2020 zou het apart inzamelen van biologisch afbreekbaar afval verplicht worden. Er moet ook een einde komen aan het verbranden van recycleer- en composteerbaar afval. Het rapport roept ook op dat de EU tegen 2030 minimaal 30% efficiënter gebruik moet maken van hulpbronnen ten opzichte van het referentiejaar 2014.

Staes: "Jammer genoeg slaagden de centrumrechtse, voornamelijk christendemocratische, politieke krachten er in om deze doelstelling voor hulpbronnenefficiëntie niet bindend te maken, terwijl iedereen weet dat enkel verplichte doelstellingen voor de nodige innovatieve veranderingen zorgen. Ze slaagden er ook in om het toepassen van het circulaire concept in openbare aanbestedingen vrijwillig aan de lidstaten over te laten en niet te refereren naar groene openbare aanbestedingen. Dit terwijl wij met de groenen net probeerden om dit verplicht te laten opnemen om zo groene openbare aanbestedingen aan te moedigen."

Staes: "Ik ben blij dat de bindende doelstelling om voedselverspilling te reduceren met minstens 30% tegen 2025 er wel in blijft en dat het EP de Commissie oproept om begin 2016 haar communicatie rond duurzame voeding toch te publiceren."

De circulaire economie moet ook consumentenrechten versterken met concrete maatregelen om 'geplande veroudering of stukgaan' van producten tegen te gaan. Daarbij aansluitend zullen producenten voor de herstellingskosten moeten opdraaien zolang het product onder garantie valt, tenzij kan aangetoond worden dat het defect werd veroorzaakt door verkeerd gebruik van de consument. De levensduur van het product, de herbruikbaarheid en recycleerbaarheid moet verbeterd worden. En heel belangrijk, giftige chemische stoffen moeten verbannen worden van de productielijn om recyclage te vergemakkelijken.

Staes: "Met deze voorstellen combineren we milieubescherming met innovatie en jobcreatie en stimuleren we de transitie naar een duurzaam en innovatief economisch beleid. Het wordt tijd dat ook de Commissie dit inziet en deze 'window of opportunity' aanneemt."

Staes: "De Commissie becijferde zelf dat een ambitieus circulaire economie pakket tot ongeveer 600 miljard per jaar kan besparen. Dat is vijf keer meer dan de meest optimistische voorspelling voor de financiële voordelen van het geplande EU-VS vrijhandelsverdrag! Tegelijkertijd, als de EU haar doelstelling voor hulpbronnenefficiëntie tegen 2030 zou halen, dan zou het Europees Bruto Binnenlands Product met 1% toenemen en zouden er 2 miljoen extra jobs gecreëerd worden. Commissaris Timmermans moet zijn belofte houden en een ambitieus pakket afleveren tegen het einde van dit jaar."

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?