Persberichten

AA
Betere wetgeving - Timmermans pleegt een coup op de Europese democratische besluitvorming

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans stelde vandaag zijn voorstellen voor 'betere wetgeving' voor. "Deze lijken op maat gemaakt voor het lobbywerk van grote industriële belangengroepen en kortwieken democratisch verkozen wetgevers", stelt Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen.

Timmermans stelt nieuwe lagen van bureaucratie voor in het wetgevende besluitvormingsproces, met nieuwe beoordelingsorganen die aan niemand verantwoording moeten afleggen. Er zou op elk moment een effectbeoordeling gevraagd kunnen worden op essentiële amendementen.

Staes: "Dit brengt een ongelofelijk zware bureaucratische last mee voor de wetgevers en verzwakt hen. Meer bureaucratie opleggen aan democratisch verkozen parlementsleden en zo wetgeving vereenvoudigen? Dat lijkt me toch contradictorisch, een blaam voor het Europese democratische besluitvormingsproces en het zal zeker niet leiden tot betere regelgeving voor de Europese burgers. De Commissie wil zo progressieve, burger-georiënteerde wetgevingsamendementen tegenwerken."

Verder stelt Timmermans dat "de keuken niet van tel is, maar het voedsel dat er wordt gekookt" en "dat de muren van de keuken gesloopt zullen worden en vervangen door ramen zodat iedereen kan zien wie de koks zijn en hoe ze het voedsel maken, dit voor meer transparantie".

Staes: "Dan stel ik toch voor dat vicevoorzitter Timmermans eens snel antwoord geeft op de brief van 62 Europese parlementsleden over de geblokkeerde mededeling rond duurzame voedselproductie. We wachten daar al vier maanden op."

De Commissie wil ook meer belanghebbenden betrekken in de besluitvorming via consultaties. Staes: "We zijn zeker voorstander van het consulteren van belangengroepen, maar moeten erover waken dat dit het proces niet verlamt door over-analyse en dat de grote industriële lobby's niet bevoordeeld worden. De kosten-baten analyse moet inclusief zijn en dus niet enkel kijken naar het industrieel-economische (en meestal korte termijn gewin), maar ook en vooral naar de impact op sociale, gezondheids- en milieustandaarden en dus een lange termijn visie. Ik ben dan ook blij te horen dat meer dan 50 verschillende belangengroepen uit het maatschappelijk middenveld gisteren een waakhond hebben ingesteld om burger-, sociale- en consumentenrechten te beschermen."

Staes: "De groenen zijn wél voor een betere regelgeving die onnodige administratieve lasten beperkt, bestaande wetgeving moderniseert en vereenvoudigt en verouderde wetgeving intrekt. Maar dit enkel op voorwaarde dat onze sociale, gezondheids- en milieustandaarden behouden blijven of zelfs versterkt worden. We willen dus zeker niet meestappen in de dereguleringsagenda en het inperken van onze democratische macht via externen zoals Timmermans dat voorstelt."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?