Persberichten

AA
Betere regulering alcohol komt volksgezondheid ten goede


Een betere regulering van alcoholgebruik kan de volksgezondheid in Europa sterk ten goede komen. Daarom stemt het Europees parlement morgen een resolutie die de Europese Commissie tot spoed en meer doortastendheid aanspoort voor het vernieuwen van de Europese alcoholstrategie. Europees parlementslid Staes (Groen): "Dit is geen politieke actie tegen alcoholgebruik. Wel om burgers beter te informeren over het feit dat misbruik de oorzaak van tientallen chronische aandoeningen is, waaronder leverziektes, kanker, diabetes en obesitas."

 

In 2006 keurde de Europese Commissie een Europese alcohol strategie goed die de lidstaten moest helpen om de met alcoholmisbruik gerelateerde gezondheidsproblematiek en daarmee ook de kosten voor gezondheidszorg te verminderen. Staes: "Daarbij hield men rekening met verschillende culturele gewoonten in verschillende Europese landen. De Commissie probeerde vooral wat coherentie in het alcoholbeleid van de verschillende lidstaten te krijgen en onderzoek te bevorderen. Maar dit beleid eindigde eind 2012 en sindsdien gebeurde er niets."   

 

Staes: "Hoewel de EU voor bijna alle voedingswaren en dranken al lang verplicht dat de verpakkingen duidelijk aangeven hoeveel suiker, vet en eiwitten erin zitten, is dat voor alcoholische dranken vreemd genoeg nog niet zo. Dat de etiketten van alcoholische dranken de voedingswaarde, en dus het aantal calorieën niet vermelden, was destijds het gevolg van sterk lobbywerk door de industrie. Daarom ondernam de parlementaire commissie Volksgezondheid en Voedselveiligheid nu actie. In de strijd tegen obesitas is het belangrijk dat mensen weten dat pintjes een behoorlijke voedingswaarde hebben."

 

De Europese Commissie had al in december 2014 met concrete voorstellen moeten komen om de concrete caloriewaarde te vermelden op etiketten. Maar die zijn er nog steeds niet.

 

Staes: Dat is ontnuchterend. Het Europees parlement roept de Commissie op om die voorstellen onverwijld in te dienen. Het heeft er veel van weg dat de Commissie met zijn dereguleringsdogma de regels eerder wil afzwakken dan aanscherpen. Wellicht uit angst voor eurosceptici die zullen roepen dat de EU zich nu ook al bemoeit met hoeveel pintjes mensen drinken. Maar dat is onzin. Mensen zijn vrij in hun keuzes, maar dan moeten ze wel zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. "

 

Staes: "In de resolutie eisen we dat de Europese Commissie een nieuwe Europese strategie rond alcohol voor de periode 2016-2022 uitwerkt, in nauwe samenwerking met de lidstaten en alle belanghebbenden."

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?