Persberichten

AA
Besluit rond non-transparantie vergoeding maakt hele EP tot zondebok


“Helaas hebben de grote politieke families van christendemocraten (EVP) en sociaaldemocraten (S&D) andermaal een onbegrijpelijk besluit doorgeduwd dat het potentieel heeft om het euroscepticisme verder te doen groeien: ze verzetten zich tegen meer transparantie over hoe parlementsleden hun secretariaatsvergoeding van ruim 4000 euro per maand uitgeven.” Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) op het besluit dat gisteren achter gesloten deuren werd genomen in het Bureau van het Europees Parlement, waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn.

Staes: “Het gaat over de zogenaamde ‘General Expenditure Allowance (GEA)’ waar we als Groenen al jaren strijd rond voeren om parlementsleden tot meer transparantie te dwingen. De grootste politieke families menen in hun alwetendheid dat dit niet nodig is en stemden alleen in met een aparte bankrekening voor storting van deze GEA, en niet langer op de privérekening van de politici, maar zonder enige controle daarop. Te gek voor woorden! En frustrerend omdat alle parlementsleden erop worden afgerekend in de publieke opinie.”  

De GEA gaat over alle kosten voor het runnen van het kantoor: bureaumateriaal, abonnementen van kranten en tijdschriften, vakliteratuur, een extra laptop, een goed fototoestel, een filmcamera, de telefoonkosten, representatiekosten, enz. Alle facturen en bewijsstukken moeten wel bijgehouden worden en kunnen het voorwerp zijn van een controle door de Europese Rekenkamer. Maar een systematische controle is er niet. 

Staes wijst er op dat het om 40 miljoen euro belastinggeld per jaar gaat en dat parlementsleden verantwoording verschuldigd zijn over hoe ze dat publiek geld spenderen: “Dat men onze voorstellen voor meer transparantie zo arrogant naast zich neerlegt, geeft aan dat sommigen inderdaad in een Europese bubble leven, te ver verwijderd van de noden van Europese burgers in wiens naam ze zeggen te werken.”  

Staes: “Ik zelf pleit al vele jaren voor een systeem van trekkingsrechten. De secretariaatsvergoeding wordt dan uitbetaald op basis van binnen te brengen facturen. Ik wil ook dat er meer transparantie komt over wat kan en wat niet kan met die vergoeding. Onze voorstellen werden dus genegeerd, maar dat laat onverlet dat we als groene fractie onze eigen regels opstelden.” 

De groene fractie in het Europees Parlement pakt het al langer anders aan. Zo komt de secretariaatsvergoeding op een aparte rekening waar een aparte boekhouding voor is die we jaarlijks publiceren. Na de ambstermijn storten we ook al het geld terug dat overblijft. Lees hier hoe de groene fractie omgaat met de secretariaatsvergoeding en welke maatregelen we nemen om transparantie te verhogen en misbruiken te vermijden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?