Persberichten

AA
Belastingontwijking: België slechte leerling in Europa

 

"Het is een zeer goede zaak dat de Europese Commissie vandaag oordeelt (1) dat Luxemburg en Nederland wel degelijk onterecht belastingvoordelen van minstens 20 miljoen euro per bedrijf toekenden aan grote bedrijven als Fiat en Starbucks," reageren Europees parlementslid Bart Staes en Groen-voorzitter Meyrem Almaci.  "Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gaat blijkbaar akkoord met hetgeen de Groene partijen overal in Europa en in het Europees parlement al tijden zeggen over de belastingvoordelen voor grote bedrijven via zogenaamde 'Tax Rulings'." Na de onthullingen rond LuxLeaks, bijna een jaar geleden, waren de groenen de drijvende kracht achter een onderzoekscommissie in het Europees parlement naar de impact van de populaire tax rulings. Nu blijkt dat België hoort bij die landen die weigeren deze commissie de nodige documentatie te geven.    

 

Bart Staes: "Het is een goede dag voor 'fiscale rechtvaardigheid' in Europa. Ik ben dan ook zeer blij met het besluit van de Europese Commissie en het feit dat Nederland en Luxemburg van respectievelijk Starbucks en fiat zo'n 20 miljoen euro moeten terugvorderen. De belastingcompetitie tussen Europese lidstaten is een vorm van staatssteun, die in strijd is met de Europese regelgeving. Bovendien ondergraaft dit de solidariteit in de EU, die per slot een basis vormt van de Europese Unie. Het is van belang te melden dat de Europese Commissie met betrekking tot België geen specifieke belastingdeals onderzoekt, maar wel nog meer diepgravend hele Belgische systeem van zogenaamde 'excessive profit rulings'  onder de loep neemt. De Commissie begon dat onderzoek eind vorig jaar op basis van informatie die ze bij de Belgische autoriteiten vorderde."

 

Om het probleem van belastingcompetitie tussen lidstaten aan te pakken, pleiten de Groenen al langer voor een overal in Europa verplichte openbare 'country-by-country' rapportering voor bedrijven en een Europese minimum belastingvoet voor bedrijven, van bijvoorbeeld 25%. 

 

Meyrem Almaci: "Meer transparantie is de sleutel tot een rechtvaardiger fiscaliteit. Het is dus belangrijk dat de Europese Commissie doorgaat met de nog lopende onderzoeken. De LuxLeaks onthullingen toonden aan dat er liefst 350 multinationals in Luxemburg profiteren van allerhande belastingdeals. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.” Nog volgens Almaci is het schrijnend dat België tot het clubje landen hoort dat weigert de nodige gevraagde documentatie te geven aan de TAXE commissie. Het betreft de documenten over de zogenaamde ‘code of conduct group’, een informele groep van Europese Ministers van Financiën die zich buigen over tax rulings voor bedrijven. Almaci: “Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) maakt hier opnieuw een slechte beurt. De documenten die wél werden overgemaakt werden onleesbaar gemaakt. Allesbehalve transparant en weinig democratisch, zeker aangezien Van Overtveldt zich een warm voorstander toonde voor meer transparantie inzake belastingen en grote bedrijven toen de TAXE commissie van het EP bij hem op bezoek kwam op 17 juni." Almaci kondigt nog aan de minister hier in het federaal parlement over aan te spreken.   

 

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_en.htm?locale=en

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?