Persberichten

AA
Bart Staes steunt nominatie Grigory Pasko voor Sakharovprijs
De milieuactivist Grigory Pasko zit nu in een Russisch werkkamp. De voormalige Russische marinekapitein werd door de Russische overheden veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij als journalist onthullingen deed over het dumpen van nucleair afval en verouderde wapens in de Japanse zee. Staes zat in juni jl. een seminarie voor over de import van gebruikt nucleair afval in Rusland. Volgende week trekt hij zelf naar Moermansk. Hij brengt er o.m. meer een bezoek aan de sites waar afgedankte nucleaire atoomduikboten liggen weg te roesten. De hoorzitting van vanavond wordt voorgezeten door Daniël Cohn-Bendit, de voorzitter van de Europese Groenen. Naast Staes zit ook Alexandr Nikitin in het panel. Ook hij is een gewezen marinekapitein en ook hij kende problemen met de Russische autoriteiten. Na het verschijnen van zijn boek 'De Russische Noordelijke vloot, een bron van radio-actieve vervuiling' kreeg Nikitin bezoek van de KGB. Zijn rechtszaak haalde de internationale media en hij werd vrijgelaten. Nikitin is nu hoofd van de milieurechtenorganisatie Bellona, afdeling St.Petersburg. In april van dit jaar bracht Bart Staes Pasko's zaak al aan tijdens een werkbezoek aan het het hoofdkwartier de Russische veiligheidsdienst FSB, beter gekend als de voormalige KGB. Ook het Europees parlement stemde al twee resoluties over Pasko's zaak. De meest recente op 4 juli jl. Het parlement vroeg toen onder meer dat de Russische autoriteiten de man onmiddellijk zouden vrijlaten en vonden dat zijn zaak "in hoge mate symbolisch is voor hoe het gesteld is met de vrijheid van meningsuiting in Rusland en dat zijn veroordeling een aanzienlijke stap terug is bij de vestiging van de rechtsstaat". Andere aanwezigen die de hoorzitting zullen bijwonen zijn het Finse parlementslid Matti Wuori, Alexei Simonov, de voorzitter van de Glasnost-stichting en Sergei Kovalev, parlementslid van de Doema en ere-voorzitter van 'Memorial', een organisatie die zich bezighoudt met de verdediging van mensenrechten in Rusland. Niet lijfelijk aanwezig is Helena Bonner: Sakharovs weduwe is niet meer bij machte om naar Straatsburg te komen, maar verleende wel uitdrukkelijk haar steun voor de nominatie van Pasko voor de jaarlijkse Sakharov-prijs. Een half uur voordat de hoorzitting begint is er een persconferentie over dit onderwerp. Plaats van afspraak voor beide evenementen: Zaal Alexander Langer, LOW, S.2.2. - Europees parlement - Straatsburg. Aanvang persconferentie 17u.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?