Persberichten

AA
Bankenunie: niet langer publiek geld naar failliete banken
Het Europees Parlement gaf vandaag goedkeuring aan wetgeving die moet voorkomen dat opnieuw publiek geld wordt gebruikt voor het redden van banken. Niet de belastingbetaler, maar aandeelhouders, schuldeisers en een door banken zelf gevuld resolutiefonds moeten de kosten dragen als een bank in nood komt. Het Europees Parlement wist cruciale verbeteringen af te dwingen in de onderhandelingen met nationale regeringen over de bankenunie.

Groen Europarlementslid Bart Staes: "Het is volledig aan het onderhandelingsteam van het Europees Parlement te danken dat Europeanen niet worden opgezadeld met onwerkbare, trage en dus dure besluitvorming over het saneren of sluiten van een omvallende bank. Ook komt er dankzij het Europarlement sneller een door de banken gevuld Europese stroppenpot, waardoor zwakke banken hun overheid niet langer meeslepen in hun val."

In juni 2012 besloten de Europese Raad tot de oprichting van een bankenunie om een einde te maken aan de neerwaartse spiraal van ongezonde banken die leunden op steun van overheden met hoge schulden en economisch herstel in de weg zat. Maar onder leiding van Duitsland krabbelde de Raad van Ministers terug en raakte een effectieve Europese bankenunie onder onafhankelijk Europees toezicht steeds verder uit zicht. Hoewel de gesloten compromissen niet in alle opzichten bevredigend zijn, steunt Groen de door het Europees Parlement afgedwongen verbeteringen.
Groen is wel bezorgd over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gegrondvest.

Bart Staes: "Op aandringen van de Groene fractie zal het Europees Parlement onderzoeken of er juridische stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat nationale regeringen het EU-verdrag met de bijbehorende checks en balances omzeilen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?